V hre o titul EHMK už len 4 slovenské mestá

Krátka správa

Výberová komisia tvorená 6 slovenskými a 7 európskymi expertmi rozhodla, že do finále výberu „slovenského“ Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013 postúpia Košice, Martin, Nitra a Prešov. Naopak, pre 5 ďalších miest – Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Trenčín a Trnava – kandidatúra od tohto okamihu končí. Podľa podpredsedu výberovej komisie, Martina Kováča, výber trval tri dni.

Výberová komisia hodnotila európsky rozmer navrhovaných projektov, podporu udržateľného rozvoja mesta, ako aj jeho pozdvihnutie na medzinárodnú úroveň a podporu rozvoja turistického ruchu. Mesto môže využiť svoje osobitosti, tie však tvoria len základ na zorganizovanie všetkých, na celý rok naplánovaných aktivít. Program musí mať výnimočnú povahu, musí byť vytvorený špeciálne pre tento účel a mal by klásť dôraz na spoločné stránky a rozmanitosť európskych kultúr. Projekt musí byť tiež reálny z hľadiska jeho časovej a finančnej náročnosti.

Po rozšírení EÚ bude Únia od roku 2009 vyhlasovať každoročne dve hlavné mestá kultúry. V roku 2013 to bude okrem jedného slovenského, aj jedno francúzske. Ich programy by sa potom mali prepojiť. Titul EHMK zviditeľní mesto a jeho región na európskej úrovni a na spolufinancovanie projektu môže získať od EÚ až 1,5 mil. eur.

Víťazné mesto však musí počítať aj s vlastnými zdrojmi a sponzormi. Analýza predpokladaných nákladov podľa štúdie Roberta Palmera, ktorá monitoruje 21 EHMK v rokoch 1995 – 2004, hovorí nasledovné: priemerné operačné náklady s výnimkou roku 2000 tvorili 47,6 mil. eur, priemerné výdavky do infraštruktúry súvisiace s projektom činili 131,5 mil. eur. Verejný sektor zabezpečoval v priemere 77,5 % nákladov, z čoho príspevok centrálnej vlády bol v priemere takmer 57 % a ani v jednom prípade neklesol pod 23 %.

O tom, ktoré zo štyroch slovenských miest sa napokon stane Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2013, rozhodne komisia v septembri budúceho roka. Ešte predtým, v máji, navštívia jej členovia vybrané mestá, ktoré budú musieť v čase od tejto návštevy do septembra rozšíriť svoje projekty.