V Nitre zložili “Mozaiku kultúr”

Trojdňový festival (23. – 25. 10.) „Mozaika kultúr“ sa prezentoval svojím prvým ročníkom a podľa organizátorov bol jedinečnou príležitosťou ako vidieť v Nitre netradičnú kultúru.

Tematicky festival zapadol do roku, ktorý je v celej Európskej únii venovaný medzikultúrnemu dialógu. Počas troch dní mohli diváci vidieť početné hudobné, divadelné a iné podujatia za účasti slovenských a zahraničných umelcov.

Divákom, ktorí mali vstup na všetky podujatia zdarma, sa predstavil napríklad černošský gospel z Francúzska. Ani jeden člen súboru, nie je pôvodom Francúz a ich hudba vychádza z afrických a amerických rytmov.

Tradičné kresťanské, židovské a moslimské piesne spievala, podobne ako gospelový súbor tiež v kostole, marocká speváčka Françoise Atlan, ktorá je sama židovsko-berberského pôvodu.

Slovenský hudobník Martin Bies nitrianske Divadlo Andreja Bagara zase oživil andalúzskou hudbou a temperamentným flamencom.    

“Cieľom festivalu  je priblížiť bohatstvo iných kultúr a zároveň prispieť k tomu, aby sme sa naučili ceniť si rozličné kultúry a rešpektovať ich odlišnosti. Dialóg medzi kultúrami zároveň zohráva dôležitú úlohu v posilňovaní európskej identity a občianstva,” povedal riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel.

Okrem hudobných podujatí sa v rámci festivalu konali aj tri diskusie s verejnosťou „Európa – Cesty dialógu“, „Európa – Cesty života a nádeje“ a „Cesta Európy“. V nich diskutovali členovia vlády SR, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

V Divadle Andreja Bagara diskutovala na tému Cesta Európy aj slovenská europoslankyňa Irena Belohorská. Zväčša so stredoškolskými študentami sa diskutovalo na témy ako je spoločná európska mena euro, zúriaca finančná kríza, o Európskom parlamente a iných. Eurokomisár Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, na jednej z diskusií vyhlásil, že “dialóg s druhým je aj cestou k sebe samému”.

V Nitre sa tiež čítala poézia a organizovala tvorivá dielňa, ktorá vyvrcholila happeningom „Nebo pre všetkých“, na ktorom účastníci vypustili vyrobených 27 šarkanov vo farbách 27 členských krajín Európskej únie.

Festival pripravila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Úradom vlády SR – Euro Info centrum, Ministerstvom kultúry SR  a v spolupráci s asociáciou Cesta na východ.