Verejnoprávne médiá budú mať nové priestory

Krátka správa

Vláda tento týždeň poverila ministra kultúry Mareka Maďariča (SMER -SD), aby jej do konca augusta 2007 predložil návrh na výstavbu novej spoločnej budovy pre Slovenský rozhlas (SRo) a Slovenskú televíziu (STV. Minister dokonca pripúšťa, že návrh pripraví tak, aby v spoločnej budove mohla sídliť aj štátna Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR). V materiály Návrh optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie vysielania minister upozorňuje, že výstavbe novej budovy sa javí ako nevyhnutná podmienka zlepšiť fungovanie verejnoprávnych, pretože z organizačného a infraštruktúrneho hľadiska je dnešný model neuspokojivý. Vybudovanie nového komplexu je podľa M. Maďariča „najrealistickejšou možnou zmenou“.

K takémuto návrhu sa už verejne a pozitívne vyjadrili manažmenty všetkých troch verejných mediálnych inštitúcií. Minister sa domnieva, že toto riešenie má oproti dnešnému stavu nielen ekonomické a technologické výhody, ale za strategicky najvýznamnejšiu považuje možnosť prepojenia ľudí, ktorí v nich pracujú.

Výstavba takéhoto komplexu by mohla vyriešiť aj mnohé iné problémy s terajšími budovami verejnoprávnych inštitúcií, ktoré boli pôvodne projektované na zásadne inú úroveň zamestnanosti, technológií a výrobných postupov, obsluhy hlavných organizačných procesov a činností a kvality metód riadenia a organizácie práce.

„Výzvy digitalizácie tvorby a distribúcie programov si už dnes žiadajú úplne iné technologické vybavenie, ktoré si v krátkej dobe vynúti aj iné metódy riadenia a organizácie hlavných činností STV a SRo (TASR),“ tvrdí Marek Maďarič. „Ak by bol nový komplex vyprojektovaný a vybudovaný na základe najnovších poznatkov, mohli by sa v ňom vytvoriť neporovnateľné lepšie podmienky na prácu všetkých pracovníkov.“

Z dokumentu, ktorý vláda zobrala v stredu na vedomie je zrejmé, že minister Maďarič sa zaoberá aj myšlienkou vytvorenia jedinej verejnoprávnej mediálnej inštitúcie, ktorá by spojila – prinajmenšom – televízne a rozhlasové vysielanie. Cieľom terajšieho vedenia ministerstva kultúry totiž je vytvoriť „spoločný mentálny model optimálneho organizačného usporiadania potvrdzovanému následne len formálnymi organizačnými zmenami“.

Súčasťou návrhu, ktorý predloží Marek Maďarič vláde koncom augusta bude aj návrh, čo v prípade výstavby novej budovy urobiť s terajšími priestormi STV a SRo (prípadne aj TASR). V tejto chvíli však nie je jasné, koľko financií si nový komplex vyžiada, kde bude stáť a najmä kedy by bola jeho výstavba (a dokončenie) reálna.

Pred časom sa o zlúčení oboch verejnoprávnych médií hovorilo aj v Česku, ale potom diskusie utíchli. Dôvodom je vraj to, že vo Švédsku naopak uvažujú o rozdelení rozhlasu a televízie. Dnes tvoria jeden subjekt nielen v tejto severskej krajine, ale vo Francúzsku, Španielsku, verejnosti najznámejším príkladom je podľa všetkého ORF v Rakúsku. Tradičným príkladom spojenia verejnoprávnej televízie a rozhlasu je britská BBC, kde sú však produkcie rozdelené. O opätovnom rozdelení sa momentálne diskutuje aj v Taliansku a Chorvátsku.