Výzva na projekty v rámci programu grantov na rok 2008 je otvorená

Krátka správa

Cieľom výzvy, otvorená je do 1. októbra 2007, je identifikovať projekty nekomerčného a neziskového charakteru, ktoré by mohli získať finančnú podporu v podobe spolufinancovania z prostriedkov Generálneho riaditeľstva Európskeho parlamentu (EP) pre informácie. Výška spolufinancovania zo strany Európskeho parlamentu môže dosiahnuť 50-75% z celkových oprávnených nákladov projektu. Generálne riaditeľstvo EP pre informácie má v úmysle vyčleniť na všetky projekty päť miliónov eur.

Projekty sa musia začať realizovať najskôr 1. januára 2008 alebo počas zvyšku roku 2008 a musia končiť najneskôr 1.apríla 2009.

Rok 2008 je európskym rokom medzikulturálneho dialógu a zároveň rokom 50. výročia vzniku Európskeho parlamentného zhromaždenia. Všetky projekty by sa mali niesť v tomto kontexte.

V rámci výzvy budú podporené 4 oblasti projektov:

  • Televízia – Centrálnou témou projektov bude 50. výročie vzniku Európskeho parlamentného zhromaždenia.
  • Web, Internet –  Projekty budú zamerané na vytváranie verejného európskeho politického priestoru a informovanosť občanov s dôrazom na 50. výročie vzniku Európskeho parlamentného zhromaždenia a roku medzikulturálneho dialógu.
  • Diskusie, konferencie a semináre – Centrálnou témou projektov bude 50. výročie vzniku Európskeho parlamentného zhromaždenia a fungovanie Európskeho parlamentu a projekty na rast chápania kultúrnej rozmanitosti
  • Podujatia spojené s výstavami a veľtrhmi – So zameraním projektov na tému medzikultulárneho dialógu a poskytovaním informácií o úlohe, procese a fungovaní Európskeho parlamentu.

Projekty je možné podať do 1. októbra 2007. Bližšie informácie o získaní grantov môžete získať aj v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku.