Zapojte sa do podpory miestnych hudobných tradícií

Krátka správa

Hudobné združenie z Talianska, Spazi sonori, je neziskovou organizáciou. Zameriava sa na inštrumentálnu didaktiku pre mladých študentov a profesionálnych hudobníkov. Združenie hľadá partnerov pre projekt v rámci programu Grundtwig s cieľom podporiť miestne hudobné tradície. S pomocou miestnych orgánov podporujú koncerty, vystúpenia a súťaže hudby z obdobia od stredoveku až po barok. Založili tiež produkciu audiovizuálnych médií v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Spazi sonori pripravili v rámci programu Grundtwig dva projekty:

  • Prvým je Tradícia európskych stredovekých predmestí – Propagácia vedomostí o historickej epoche od 13. do 16. storočia, štúdium kultúrnej európskej minulosti. Cieľom je získať celkový pohľad na kultúrne dedičstvo, aby stredoveké zvyky prežili (mestá, remeslá, poézia, hudba a tance, mýty a legendy, nábožnosť, stredoveký pôvod aristokracie na hradoch).
  • Druhý projekt nesie názov „Cestujeme motocyklom, aby sme objavili Európu.“ Projekt poskytuje realizáciu multimediálneho a audiovizuálneho produktu. Film rozpráva príbeh o Európe. Zámerom je zapojiť čo najviac európskych krajín.

Ak vás tieto projektové zámery zaujali a chcete sa stať partnerom Spazi sonori a spoločne tak získať finančnú podporu z európskeho programu Grundtwig, kontaktuje: Giulia Valente, President of SPAZI SONORI – Musical Association, Italy, email: spazisonori2004@tiscali.it.