Zmluvy medzi štátom a verejnoprávnymi médiami do konca júna

Krátka správa

Vláda včera vzala na vedomie návrh optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie vysielania, ktorý predložil minister kultúry Marek Maďarič. V tejto súvislosti mu uložila, aby do konca júna 2007 predložil návrh zmlúv so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Na ich základe by už od budúceho roka mohli byť obe verejnoprávne médiá (a pravdepodobne aj TASR) financované zo štátneho rozpočtu každoročným priamym príspevkom.

Jedným z hlavných zdrojov finančných problémov STV je podľa M. Maďariča nízka vymožiteľnosť koncesionárskych poplatkov. Slovensko má už roky jeden z najvyšších podielov neplatičov v Európe: od 25 do 33 percent, pričom európsky priemer je niečo vyše 7 percent. Navyše nejde len o fyzické osoby, ale veľké rezervy sú aj na strane právnických osôb. Minister sa domnieva, že „neschopnosť riešiť problém neplatičov robí STV oveľa závislejšou od štátnej moci ako zmluvne poistená a transparentná suma verejných zdrojov, ktoré garantuje na konkrétne obdobie a konkrétne úlohy štát.“

Súkromné televízie asi nepoteší ministrov návrh na „dočasnú revíziu percenta vysielacieho času vyhradeného reklame“. Materiál pripomína, že „aj v bohatých európskych štátoch a bohatých verejných televíziách je povolené percento reklamného času oveľa vyššie ako na Slovensku (napr. vo Francúzsku je to 8 percent). Smernica Televízia bez hraníc teoreticky pripúšťa pre verejných vysielateľov limit až 15 percent, hoci tam, kde funguje systém koncesionárskych poplatkov, sa takýto podiel nevyužíva.“

Minister Maďarič navrhuje, aby ďalším zdrojom financnií pre verejnoprávnu televíziu bol Audiovizuálny fond, „ak sa ho podarí sanovať v potrebnej výške“. Zo zdrojov samotnej STV by doň malo prúdiť do 20 percent programového rozpočtu, ale pri predpokladanom minimálnom objeme fondu 350 miliónov korún sa na jej programové projekty vráti viac. Materiál však upozorňuje, že najskôr treba doriešiť či z fondu budú môcť čerpať všetci vysielatelia, alebo len verejnoprávni. Okrem toho počíta aj s priamymi štátnymi dotáciami na investičné a programové projekty, ktoré sú preukázateľne vo verejnom záujme a nepoškodzujú zásady férovej súťaže, resp. nedeformujú trh.

V zmluvách by sa mal vysielateľ zaviazať splniť konkrétne požiadavky a úlohy a na druhej strane štát zasa zaručiť zabezpečiť mu na to adekvátne finančné  prostriedky. Minister Maďarič v tejto chvíli predpokladá, že zmluva s verejnoprávnymi médiami by sa uzatvárali na 5 alebo 6 rokov, pričom každý rok by sa priebežne vyhodnocovalo ich plnenie. „Zmluva nie je direktívnym príkazom štátu. Jej konečná verzia vznikne rokovaním, vo vzájomnej spolupráci a oponentúre,“ uzaviera M. Maďarič.