Chorvátsko chce skrotiť médiá

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

Dynamická kampaň koalície občianskych združení pomohla presvedčiť chorvátsky parlament, aby v októbri 2003 schválil zákon o voľnom prístupe k informáciám. Niektoré zásadné požiadavky koalície však boli zo zákona vynechané, a tak kampaň pokračuje s cieľom odstrániť tieto diery v zákone.

Šéf chorvátskej pobočky protikorupčnej organizácie Transparency International, ktorá je súčasťou koalície, je s legislatívou nespokojný. „Počas dvoch rokov od vstupu zákona do platnosti som nespokojný s jeho presadzovaním i obsahom,“ vyhlásil Zorislav Antun Petrovič pre Transitions Online.

Koncom roka 2004 koalícia skúmala uplatňovanie zákona. Rôznym vládnym inštitúciám poslala 268 dotazníkov. Zhromaždenie odpovedí trvalo dva mesiace – no podarilo sa ich získať iba čosi vyše polovice. Každý piaty z nich odmietal poskytnúť požadované informácie.

Koalícia následne predložila zoznam 34 pozmeňovacích návrhov, ktoré považovali za dôležité pre väčšiu účinnosť zákona. Tento rok parlament schváli 14 z nich a časť z pätnásteho, no koalícia je stále presvedčená, že dokument nespĺňa medzinárodné štandardy.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Transitions Online 17. júla 2006.