CSR: Myslíme to dobre!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

politik und kommunikation, pk

Sociálna zodpovednosť firiem (CSR) je v posledných dňoch predmetom intenzívnych rozhovorov a spoločnosti zjavne dodali tejto osobitej kapitole dodatočnú publicitu. Kritici však tvrdia, že mnohé spoločnosti o CSR len hovoria do vetra.  Nie sú totiž presvedčení, že sa dobré CSR praktiky vyplácajú, a preto radšej venujú pozornosť sponzoringu nejakých umeleckých podujatí, než by mali CSR praktiky integrovať do všetkých oblastí svojej práce.   

Napriek tomu, debata o CSR vedie k upevneniu dialógu medzi podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami. Mnoho podnikateľov si už totiž uvedomilo, že si túto problematiku nemôžu dovoliť ignorovať. Príklady dokazujú, že podnikatelia dopadnú lepšie, ak budú pracovať v súlade s CSR, než by mali na seba zbytočne pútať pozornosť verejnosti.  

Zatiaľčo medzi nemeckými podnikateľmi možno pozorovať akúsi nechuť k tejto problematike, na európskej a medzinárodnej úrovni už bolo prijatých viacero opatrení. Napríklad, EÚ už podnikla viacero krokov k zviditeľneniu témy CSR (vydanie Zelenej knihy, organizácia Multiaktérskeho fóra, atď).


Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto stránke.