Cyklus prednášok: Verejné vzťahy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Excelentná univerzita

PhDr. Václav Svoboda vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika. Doktorát z odboru všeobecné dejiny so zameraním na novinárstvo (PhDr.) získal na UK v roku 1980.

Texty prednášok nájdete na týchto linkách:


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.