Islamofóbia a jej príčiny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Excelentná univerzita

Prof. Henk Dekker je riaditeľom Európskeho centra pre výskum migrácie a etnických vzťahov (ERCOMER) na Utrecht University; zároveň pôsobí na Leiden University.
Jeho výskum sa zameriava na štúdium politického správania, volebného správania, nacionalizmu, národných stereotypov a politického cynizmu. Najnovšie sa zaoberá islamofóbiou v západnej Európe.

Text k prednáške môžte nájsť na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.