Prieskum k výberu kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ministerstvo kultúry SR oslovilo formou elektronického dotazníka osem slovenských krajských miest a ďalšie mestá so záujmom kandidovať na titul EHMK 2013. Cieľom prieskumu bolo získať informácie o predbežnom počte uchádzačov a o otázkach, ktoré si mestá kladú pri vypracúvaní kandidátskeho profilu. Tri oslovené mestá – Bratislava, Žilina, Dolný Kubín – v čase realizácie prieskumu ešte len zvažovali svoju kandidatúru. Odpovede miest mohol čiastočne ovplyvniť fakt, že vopred vedeli, že ich odpovede budú zverejnené na internetovej stránke MK SR v rámci vyhodnotenia tohto prieskumu.

Z analýzy získaných odpovedí vyplýva, že v júni 2007 záujem uchádzať sa o titul EHMK 2013 prejavilo 5 slovenských miest a 5 miest svoju kandidatúru na  titul zvažovalo.

Prieskum bol realizovaný z dôvodu získania informácií o jednotlivých mestách so záujmom participovať na podujatí EHMK 2013 pre účel informovania verejnosti, partnerskej francúzskej strany a Európskej komisie.


Podrobné výsledky prieskumu nájdete v slovenčine tu.