Spojiť kultúru a vzdelávanie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Cieľom štúdie je poskytnúť celkový obraz spôsobov spájania kultúry (vizuálne umenie, hudba, knihy, kultúrne dedičstvo) so systémom vzdelávania a odborného výcviku v krajinách EÚ-25, EHP a v Bulharsku a Rumunsku.


Plné znenie správy nájdete vo francúzskom jazyku na tejto linke, zhrnutie vo francúzštine a angličtine na tejto linke.