Spoločné regulačné pravidlá v mediálnom sektore EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia, vypracovaná na objednávku generálneho riaditeľstva pre informačnú spoločnosť, podáva kompletný obraz spoločných regulačných opatrení prijatých doteraz v mediálnom sektore vo všetkých 25 členských krajinách Únie, ako aj v troch nečlenských. Podáva tiež prehľad doterajšieho výskumu v tejto oblasti.

Štúdia je v súčasnosti k dispozícii iba vo forme predbežnej verzie konečnej správy. Naznačuje oblasti, v ktorých predovšetkým sú aplikované regulačné opatrenia, ich dopady a konzistentnosť s cieľmi verejného záujmu. Štúdia tiež skúma ako čo najlepšie zabezpečiť, aby rozvoj národných spoločných a samoregulačných modelov nenarušil jednotný trh jeho fragmentovaním.

Autorské inštitúcie, Hans Bredow Institute a Institute of European Media Law, prezentovali návrh konečnej správy 19. januára 2006 v Bruseli.


Predbežnú verziu konečnej správy nájdete na tejto linke.