Stav slovenskej audiovízie v roku 2009

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Najdôležitejšou správou je samozrejme kreovanie Audiovizuálneho fondu, ktorý koncom roku vyhlásil prvú výzvu na predkladanie projektov a nasledujúca optimistická odozva z audiovizuálneho priemyslu (prišlo celkom 168 žiadostí). Fungovanie Audiovizuálneho fondu je základným predpokladom pre normálne fungovanie slovenského audiovizuálneho priemyslu…

Prvé rekordy v štatistike roku 2009 sú v oblasti produkcie celovečerných filmov pre kiná. Premiéru malo 19 celovečerných filmov, z toho 12 hraných (6 majoritných, 6 minoritných), 6 dokumentárnych (4 majoritné, 2 minoritné) a jeden animovaný (minoritný projekt). Potešiteľné tiež je, že až 8 zo všetkých filmov sú debuty (z toho 3 majoritné)…

Slovenské filmy boli po dlhých rokoch znovu v oficiálnych súťažiach, alebo výberoch veľkých svetových festivalov (Benátky, Locarno, Karlovy Vary), ale veľmi dôležité je, že mali veľký úspech aj v domácich kinách: dva z nich sú medzi 10 najnavštevovanejšími filmami roka, tri novinky roku 2009 sú už v Top 10 najnavštevovanejších slovenských filmov v ére samostatnosti. Čísla v distribúcií sú tiež viac než optimistické: do slovenských kín prišlo rekordných 4 415 671 divákov, čo je suverénne najviac v ére samostatnej Slovenskej republiky…“


Úplné znenie analýzy nájdete na tomto odkaze