25 rokov činnosti Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a zahraničnej politiky SR

Komerčný obsah

SFPA 25 rokov činnosti Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku [SFPA]

PR SPRÁVA / Bratislava, 2.10.2018 – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) si pripomína štvrťstoročie od svojho vzniku. Na slávnostné podujatie v utorok 2. októbra 2018 v Austria Trend Hoteli prijali pozvanie i významné osobnosti slovenskej diplomacie, vrátane súčasného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka i bývalého ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana.

Popri 25 rokoch činnosti SFPA si pripomenieme zároveň 25 rokov vývinu zahraničnej politiky SR, ktorú sa SFPA od svojho vzniku snažila spoluvytvárať prostredníctvom vstupov do verejnej debaty a odborných analýz. Hlavným cieľom, ktorý stál pri zrode SFPA v roku 1993, bolo podporiť transatlantickú a európsku integráciu SR.

V súčasnosti čelíme závažným otrasom v medzinárodnom prostredí, od vojny u nášho východného suseda, cez nárast protieurópskych nálad in politických strán naprieč EÚ, po spochybňovanie transatlantických väzieb. Inými slovami, napriek tomu, že pôvodný cieľ SFPA, ktorý stál pri jej zrode, bol splnený, neexistujú dôvody na ukončenie aktivít. Oslavy 25. výročia preto využívame aj na to, aby sme diskutovali o výzvach, ktoré sú a budú aktuálne pre zahraničnú politiku SR v ďalších rokoch. A máme na čom stavať.

Za 25 rokov sme zorganizovali 1325 verejných diskusných podujatí. Vlajkovým projektom, prostredníctvom ktorého prispievame do verejnej diskusie o zahraničnej politike i európskych záležitostiach SR od roku 2014 je Café Európa. Zrealizovali sme 335 výskumných projektov, pripravili 154 medzinárodných konferencií a 317 odborných podujatí – seminárov, workshopov  a  okrúhlych  stolov  doma  i v  zahraničí.   Vydali  sme  346   periodických    a neperiodických publikácií, ktoré významne prispeli k formulovaniu priorít zahraničnej politiky SR pomohli formovať priority niekoľkých vlád po roku 1998.

V roku 2018 sme v spolupráci s MZVaEZ SR zorganizovali 18. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR a pripravujeme  12.  ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie CEEC. V rokoch 2016 a 2017 bola konferencia CEEC zlúčená s konferenciou SET Plan a stala sa súčasťou oficiálneho programu slovenského a estónskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Od roku 2004 sme zrealizovali 22 projektov rozvojovej a technickej pomoci s podporou SlovakAid, EuropeAid, USAID, Medzinárodného vyšehrádskeho fondu a agentúry CETIR pri MZVaEZ SR v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej hore, Gruzínsku,  Kazachstane, Kosove, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku a Ukrajine. V súčasnosti realizujeme rozvojové projekty s podporou SlovakAid a EuropeAid v Moldavsku  a s podporou  SlovakAid  a USAID v Macedónsku.

Skúsenosti, vedomosti a kontakty,  ktoré  sme  získali  počas  25 rokov  našej  činnosti  chceme  i naďalej poskytovať v prospech napĺňania verejného záujmu SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.