Media4Europe: Kvalitné spravodajstvo trpí, potrebujeme nové zručnosti a viac financovania

Komerčný obsah

[Unsplash]

Brusel, 5. marca 2021 – V stredu (3. marca) sa na summite Media4Europe zišlo dvesto mediálnych odborníkov, kľúčových zákonodarcov a vydavateľov, aby diskutovali o téme „Ako dosiahnuť zdravý spravodajský a mediálny sektor?“. Práve ním sa oficiálne zahájilo druhé podujatie inovačného programu Stars4Media, ktoré zároveň poslúžilo ako podklad pre strategickú štúdiu o cezhraničnom zdieľaní obsahu.

Hlavné závery z podujatia sa sústredili okolo týchto štyroch oblastí:

  1. Politické iniciatívy môžu informačný ekosystém vyvážiť pomocou aplikácie biznisových modelov a nezávislosti médií.
  2. Existujú praktické riešenia na urýchlenie inovácii v mediálnom sektore, ktoré je dajú užitočne implementovať.
  3. Spolupráca v mediálnom sektore naprieč disciplínami, spoločnosťami a krajinám je zásadná.
  4. Silné súkromné a verejné médiá sú potrebné rovnako, ako synergie medzi financovaním zo strany EÚ, súkromných zdrojov a filantropickou podporu pre žurnalistiku.

Podujatie odštartovala podpredsedníčka a eurokomisárka za hodnoty a transparentnosť  Věra Jourová príhovorom, v ktorom odprezentovala svoj komplexný prístup k podpore médií. Spomenula aj niekoľko hrozieb, ktoré sú nebezpečné pre udržateľnosť a slobodu médií.

Súčasťou mediálneho a audiovizuálneho akčného plánu je aj iniciatíva NEWS, ktorá sa inšpirovala programom MEDIA pre audiovizuálne diela a filmy. Podobne ako MEDIA, NEWS zhromažďuje všetky relevantné informácie o príležitostiach na financovanie v mediálnom sektore. Na predošlom podujatí Media4Europe, ktoré sa konalo minulý október za účasti rovnakých partnerov, padol návrh založiť túto iniciatívu s tým, že by mala byť v súlade s návrhmi europoslancov a mediálnych odborníkov.

Komisárka Jourová označila tento projekt za vynikajúcu príležitosť pre rozvoj nových inovatívnych nápadov. „Táto aktivita vytvorí spravodlivejšie a zdravšie prostredie pre mediálny sektor, ktoré je veľmi potrebné. Po prvýkrát sa bavíme naraz o demokratických a ekonomických rozmeroch. (…) Zároveň upozorňujeme  aj  na pozíciu online platforiem, ktorá je veľmi silná a v mnohých ohľadoch znevýhodňuje médiá.“

Prezident Svetovej asociácie novín (WAN-IFRA) Fernando de Yarza López-Madrazo, ktorý je zároveň vydavateľom miestnej španielskej tlače Henneo a MediaTech podotkol: „Akčný plán pre média a demokraciu, ako aj návrhy právnej úpravy o digitálnych trhoch a službách (DMA a DSA) sú dôležité na to, aby zvýšili slobodu médií a zlepšili ich postavenie pri vyjednávaní s technologickými gigantmi. Čo sa týka financovania od EÚ, je určite vítané a nemalo by vyžadovať náročnú prípravu, keďže väčšina spravodajských médií sú stredné a malé spoločnosti“.

Prezident Európskej federácie novinárov Mogens Bjerregård dodal, že „novinári musia byť riadne odmeňovaní s tým, že kľúčový je sociálny dialóg. Novinári v celej Európe a mediálne spoločnosti by sa mali spojiť v snahe bojovať proti technologickým gigantom na to, aby im riadne platili za používanie ich obsahu”.

Zakladateľ portálu EURACTIV Media Network a MediaLab-u Christophe Leclerq povedal: „Potrebujeme novú stratégiu na vyváženie informačného ekosystému medzi gigantami sociálnych médií a samotnými médiami, ako aj pravidiel súťaže, DSA a DMA. Rovnako potrebujeme disponovať lepšími zručnosťami v oblasti inovácii, napríklad pri zdieľaní obsahu. Hlavnými piliermi Media4Europe sú preto stratégia, zručnosti a infraštruktúra.“

V diskusii o súkromnom a verejnom financovaní médií vystúpila aj vedúca oddelenia audiovizuálneho priemyslu a médií v Európskej komisii, Lucia Recalde Langarica, ktorá uviedla: „Prvý krát sa vyčlení financovanie pre aktivity spravodajských médií pod záštitou programu Kreatívna Európa (Creative Europe), ktorý sa bude venovať medzinárodnej spolupráci. Prvé výzvy na partnerstvá by sme chceli vyhlásiť už v júni. V rámci projektu Invest EU chceme spolupracovať s filantropickými inštitúciami nielen vo veci spravodajských médií, ale aj na aktivitách, ktoré majú silný sociálny dopad.“

Portugalská europoslankyňa Margarida Marques (S&D), ktorá pôsobí ako spravodajkyňa Viacročného finančného rámca (VRF), pripomenula: „V rámci projektu Kreatívna Európa (Creative Europe) sa vyčlení 2.2 milióna eur na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Dokopy pôjde o 33 percent z rozpočtu na kultúrne aktivity, 58 percent na média a deväť percent na účely medzisektorovej spolupráce. Európsky parlament požiadal, aby aspoň dve percentá zo sumy, ktorá pôjde na obnovu a odolnosť po pandémii,  išli na kultúru.“

Bývalá nemecká europoslankyňa Helga Trüpel (Zelení) zdôraznila, že „potrebujeme nové európske zákony a návody o digitálnych trhoch, aby sme mohli riadne čeliť dezinformáciám a zabezpečili kvalitné spravodajstvo na internete”. Dodala, že zákony a nariadenia by mali v tomto ekosystéme kriticky reflektovať pozíciu systémových platforiem.

Miguel Castro, ktorý je zodpovedný za mediálne partnerstvá v Nadácii Billa a Melindy Gatesových, v mene filantropického sektora povedal: „Snažíme sa byť flexibilní a budovať mosty medzi občianskou spoločnosťou a médiami. Týmto chceme vyplniť miesta, ktoré nevypĺňajú úrady a trh, ako sú miestne noviny a niektoré vyčlenené tematické oblasti.“

Ďalšia časť programu sa venovala oficiálnemu zahájeniu druhého podujatia Stars4Media. Pri tejto príležitosti profesor z Bruselskej verejnej univerzity (VUB) a projektový koordinátor Stars4Media, Luciano Morganti uviedol: „Vďaka opätovnej realizácii programu Stars4Media sme sa stali ambicióznejší v zmysle snahy dosiahnuť väčšiu kvalitu, mieru spolupráce a vynikajúce výsledky.“

Ďalšia z tém, ktorá odznela, sa týkala možností podpory vybudovať dôveru v médiá zo strany startupov, inkubátorov a technologických spoločnosti. Generálna riaditeľka Media Lab Bayern, čo je coworkingový priestor, vysvetlila, že aj médiá musia porozumieť startupom. Práve projekty ako Stars4Media pomáhajú tieto dve strany prepájať a skúmať svoje nápady, ktoré môžu následne správnym spôsobom presadzovať.

Tress De Bruyne, ktorá pôsobí v spoločnosti VRT Sandbox ako koordinátorka startupov, prízvukovala, že je potrebné vybudovať bezpečné prostredie aj pre začiatočníkov. To im umožní riadne testovať a rozvíjať svoje zručnosti predstavovania príbehov, a neskôr predať svoj vlastný produkt.

Vo veci technológii mediálnych redakcii riaditeľ spravodajstva v spoločnosti Journalisten, Andreas Marckmann Andreassen poznamenal, že je nutné, aby mediálni odborníci vedeli, ako fungujú algoritmy. Doplnil, že novinári nemusia nevyhnutne vedieť programovať, ale každý z nich by mal rozumieť dátam.

Agnes Stenbom, ktorá je zodpovedná za dáta a umelú inteligenciu v spoločnosti Schibsted, podčiarkla, že základom je spolupráca medzi novinármi a developermi. Projekt Stars4Media môže preto podľa nej výrazne ovplyvniť vznik nových partnerstiev a spolupráce.

Sebastiaan Van Der Lans, ktorý je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti WordProof a zároveň predsedom neziskovej organizácie Trust Web Foundation, dodal, že na dosiahnutie väčšej miery transparentnosti a zodpovednosti médií musíme zdokonaliť internet.

Viac informácií o inovačnej výmene Stars4Media pre mediálnych profesionálov nájdete na týchto stránkach:

  • Výzva spoločnosti Stars4Media na iniciatívy ešte pred koučovaním a následným podaním prihlášky do 1. mája
  • Komunita LinkedIn
  • Kontakt na Stars4Media: info@stars4media.eu, +32 456 19 86 84