POST- POP ART PORTRAITS OF MEPS

Komerčný obsah

Výstava bola organizovaná pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu pána Eduarda Kukana. Kurátorom výstavy je významný slovenský historik umenia Peter Bycko

Vo svojom príspevku napísanom pri príležitosti otvorenia výstavy, Bycko charakterizuje Brogyányiho dielo nasledovne:

"Slovenský post pop artový a konceptuálny umelec Dano Brogányi už  viac ako desaťročie portrétuje známe osobnosti  kultúrneho i spoločenského života,  hľadajúc tak isté sebareflexie, vzťah k portrétovanému "skrz" jeho osobného i profesionálneho života.

… Kreatívne ich "vyzlieka z talára" oficiálnosti hierarchie a približuje ich viac  percepcientovi ako človeka otvoreného, blízkeho až akoby známeho. Tento kretatívny proces Dana Brogyanyiho je koncepčnou symbiózou dokumentu, faktov, reality so svetom jeho vizuálnej fantázie s snahe dosiahnuť  skutočnosť, aby jeho dielo zdanlivo provokovalo, zdanlivo šokovalo, ale v podstate aby  umožňovalo taký proces estetickej percepcie, ktorý by otváral percipientovi nájsť úplne iný pohľad na objekt jeho témy, portrét konkrétnej osoby, konkrétneho postavenia, stavu a pod.

Tým sa svojou tvorbou vzďaľuje a zároveň približuje k dielu i filozofii Andyho Warhola, hľadajúc možnosti posunu do vlastnej kreatívnej autenticity."

Kontakt:        

Eduard Kukan MEP: Tel: +32-2-2845216

Anton Péntek,

Assistant to Eduard Kukan, MEP

European Parliament, ASP 03F265

60, rue Wiertz; B-1047 Brussels

Tel. +32 (0) 2 28 37216

Fax. +32 (0) 2 28 49216