Stovka zapojených profesionálov, päť udelených ocenení: Stars4Media je úspechom napriek covidu

Komerčný obsah

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Na konferencii Media4Europe v Europe’s Media Lab (Nadácií EURACTIV) v Bruseli vyhlásili výsledky programu Stars4Media. Tento projekt, ktorý spravuje zoskupenie mediálnych profesionálov a expertov, podporuje nové inovácie v mediálnom sektore, a to prostredníctvom tréningov a cezhraničnej spolupráce. V prvom, jarnom vydaní Stars4Media vybrala porota 21 projektov zo 41 prihlásených. Na týchto iniciatívach pracovalo dokopy 105 mediálnych profesionálov zo 17 krajín a 42 médií.

Porota udelila päť cien za dôveru, cezhraničnú spoluprácu, dáta, rôznorodosť a reakciu na pandémiu koronavírusu. Certifikáty Stars4Media udelili všetkým 105 účastníkom. Projekt spolufinancuje Európska komisia z rozpočtu projektu „Rising Stars“, ktorý zahájil Európsky parlament.

Mediálni partneri a europoslanci na konferencii hovorili o pokračovaní programu „Rising Stars“, dohodli sa na rozšírení programu „Kreatívna Európa“, ako aj na väčšej podpore pre transformáciu médií.

Päticu mimoriadnych cien Stars4Media tvorí:

  • Cena za dôveru: „Wounds of Europe“ (Rany Európy) od Linikiesta (Taliansko) a Bulle Media (Belgicko) za ich sériu podcastov Oltre l’Europa (Mimo Európy). Dokument o šiestich národných konfliktoch vychádza zo zdrojov dátovej žurnalistiky a historického výskumu.
  • Cena za cezhraničnú spoluprácu: „On the run from the past” (Na úteku pred minulosťou) od Centro di Giornalismo Permanente (Taliansko), StreetPress (Francúzsko) a El Salto (Španielsko). Dokument je o cezhraničnom vyšetrovaní, ktoré zbiera príbehy ľudí, ktorí zmizli, počas diktátorských režimov Južnej Ameriky, a našli útočisko v Európe. Viac v článku v El Salto (po španielsky) a článku v Street Press (po francúzsky).
  • Cenu za dáta: „Visual journalism without constraints“ (Vizuálna žurnalistika bez zábran) od Frameright (Fínsko) a EFE (Španielsko), umožňuje tvorcom obsahu vidieť, čo platformy zverejňujú a ako sa to zobrazuje verejnosti. Viac na Čo sme sa naučili počas Stars4Media 2020.
  • Cena za rôznorodosť: „Black City Stories“ (Černošské príbehy mesta), vytvorili traja dokumentaristi na voľnej nohe (Taliansko, Nemecko, Portugalsko). Ich mediálna platforma sa venuje životom černochov v Európe a dôkladne skúma ich skúsenosti. Viac na https://blackcitystories.org/.
  • Cena za reakciu na koronavírus: „The summer of 2020“ (Leto 2020) vytvorilo päť zanietencov (Belgicko, Holandsko, Nemecko) v spolupráci s časopisom Are We Europe. Projekt vznikol vďaka cezhraničnej spolupráci novinárov, ktorí sa venovali následkom pandémie COVID-19 na Európsku úniu v lete 2020. Viac nájdete tu.

Profesor Luciano Morganti z Vrije Universiteit Brussels a hosťujúci profesor na College of Europe, ktorý koordinuje konzorcium Stars4Media povedal: ,,Napriek mediálnej kríze a vírusu sa nám podarilo spustiť prvý pilot prekvapivo dobre. Vďačíme za to flexibilite všetkých našich partnerov a predovšetkým odolnosti a tvorivosti všetkých 105 účastníkov. Gratulujem!”

Christophe Leclerq, predseda Europe’s MediaLab (Nadácia EURACTIV) vysvetlil, že táto iniciatíva je nielen od médií, ale aj pre média: „45 mediálnych partnerov povzbudilo 15 europoslancov, aby program „Rising Stars“ navrhli Parlamentu. Za druhý ročník sa užzahlasovalo. Navyše, 42 poslancov prišlo s návrhom spojiť projekty, ktoré sa týkajú spravodajstva, do jedného ‚mediálneho balíka ‘ podľa vzoru audiovizuálneho programu MEDIA. Jeho súčasťou by mali byť pilotné projekty, iniciované Parlamentom, finančný balík 61 milión eur pre nezávislé spravodajstvo a malá časť z Horizon Europe a InvestEU. Tešíme sa na mediálny akčný plán Komisie.“

Morgens Bjerregård, predseda Európskej federácie novinárov, poznamenal: „Novinári a mediálni profesionáli by mali využiť súčasnú mediálnu krízu, ku ktorej prispieva Covid-19 na to, aby lepšie počúvali rôznorodé publikum, otestovali nové technické pomôcky a investovali do nových spôsobov, ako rozprávať príbehy. Mediálny pluralizmus a nezávislá inovatívna žurnalistika sú najlepším liekom proti dezinformáciám. Potrebujeme však aj podporu verejnosti a súkromných partnerov, no samozrejme aj mediálne gramotných užívateľov.“

Fernando de Yarza López-Madraz, predseda veľkej organizácie vydavateľov WAN-IFRA vyhlásil: „Je potrebné podporiť mediálne organizácie v Európe tým, že posilníme ich kapacity a cezhraničnú spoluprácu. Program Stars4Media pomáha mladým mediálnym odborníkom, ktorí budú viesť budúcu generáciu médií. Stredne veľké mediálne spoločnosti v súčasnosti neregistrujú financovanie médií zo strany EÚ.“

Poslankyňa Dace Melbarde (ECR, LV): „Kvalitná žurnalistika a dôveryhodné médiá zohrávajú kľúčovú rolu v prístupe k celej spoločnosti v boji proti dezinformáciám. Je našou povinnosťou významne rozšíriť podporu pre mediálny sektor.“

Poslankyňa Margarida Marques (S&D, PT): „Kreatívna Európa je jeden z 15 programov, ktoré považuje Európsky parlament za prioritu. Parlament sa snaží navýšiť financovanie týchto projektov v súčasných rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci. Rada navrhuje sumu 1.6 milióna eur a Európsky parlament 2.8 milión eur, z čoho aspoň 58 percent pôjde na mediálne programy.“

Poslankyňa Ramona Stugariu (Renew, RO), spolupredsedníčka mediálnej pracovnej skupiny v Parlamente: „Platformy musia preukázať, že sú zodpovedné, nakoľko rôzne algoritmy môžu byť použité na oslabenie demokracie. Pilotné projekty, ako Stars4Media, si zaslúžia byť súčasťou stáleho fondu pre médiá.“

Poslanec Damian Boeselager (Greens (Volt), DE): „Právny štát a transparentnosť vždy závisia na správach. Európsky parlament sa nesnaží blokovať rozpočet, ale vylepšiť program ‚Kreatívna Európa‘“.

Európska komisia spomenula projekt aj vo svojich každodenných správach. Sloboda a pluralizmus v médiách: EÚ financuje projekty, ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu médií“. Video z podujatia si môžete pozrieť tu:

Stars4Media pomáha rozvíjať mediálne inovácie a cezhraničné spravodajstvo v Európe tým, že podporuje sľubných mediálnych profesionálov. Uchádzači musia mať dva až 10 ročnú prax a pochádzať z rôznych sektorov (predovšetkým žurnalisti, grafický dizajnéri, technologický developer, marketéri a manažéri sociálnych médií).

Účastníci Stars4Media obdržali finančnú podporu a usmernenie of mediálnych expertov. Naučili sa virtuálne spolupracovať a testovať nové služby, produkovať obsah a vyvíjať udržateľné iniciatívy. Venovali sa trom témam: Dôvera v médiá, Dáta pre média a Mediálna reakcia na krízu koronavírusu. Mediálni profesionáli sa môžu ďalej zapojiť do Stars4Media Linkedln komunity a zdieľať budúce nápady, propagovať iniciatívu Stars4Media a získať prístup k školeniam.

Partnermi Stars4Media sú VUB univerzita v Bruseli (hlavní koordinátor projektu), Europe’s MediaLab (Nadácia EURACTIV, iniciátor konzorcia), Európske združenie novinárov (EFJ) a Svetová asociácia novín (WAN-IFRA).

Stars4Media spoluzaložila Európska komisia (grantová zmluva čislo: LC-012273750), ako súčasť implementácie ročného pilotného projektu „Rising Stars“, ktorý schválil Európsky parlament.

Zoznam členov poroty v Stars4Media možno nájsť tu (pdf). Video, ktoré sumarizuje Media4Europe podujatie, bude čoskoro dostupné.