EÚ predĺži obdobie Európskych hlavných miest kultúry pre Rijeku a Galway

Vzhľadom na následky koronakrízy sa Európska komisia v utorok rozhodla vyjsť v ústrety mestám Rijeka v Chorvátsku a Galway v Írsku a do 30. apríla 2021 im predĺžila obdobie, počas ktorého môžu byť Európskymi hlavnými mestami kultúry.

Pandémia a prísne karanténne opatrenia zabránili Európskym hlavným mestám pre rok 2020 realizovať mnohé z iniciatív, do ktorých investovali nemalé ľudské a finančné prostriedky.

Komisia zároveň navrhla odklad obdobia, v ktorom má Novi Sad zo Srbska ako nečlenskej krajiny EÚ v období rokov 2021-22 rovnako nosiť titul Európske hlavné mesto kultúry, a obdobie, v ktorom boli za nositeľov tohto titulu vybrané Temešvár (Rumunsko) a Elefsina (Grécko). Návrh musí ešte schváliť Európsky parlament a členské štáty. (TASR)