Zodpovednosť sociálnych sietí za nenávistný obsah zosilnie

Sociálne siete budú niesť rovnakú zodpovednosť za nenávistný obsah, ako médiá. Európska komisia vydala usmernenia, ktorými doplnila Smernicu o audiovizuálnych službách z roku 2018.

Nezáväzné pravidlá sa vzťahujú na platformy s dôležitým podielom audiovizuálneho obsahu – ako Facebook, YouTube, či Twitter. Členské štáty majú pravidlá implementovať do polovice septembra, môžu tiež rozhodnúť, na ktoré platformy sa budú vzťahovať.

Komisia tiež chce, aby poskytovatelia služieb video-on-demand, ako je Netflix či Amazon Prime, vyčlenili aspoň 30 percent ponuky pre európsky obsah.