Interview: Čo drží maďarských pracovníkov doma

maďarsko, mobilita

 

Krátka správa

V interview pre EurActiv hovoril I. Hegedüs o dôvodoch nízkej mobility maďarských pracovníkov. Ďalším sú údajne tradičné maďarské hodnoty, kvôli ktorým Maďari neradi odchádzajú z pôdy, na ktorej vyrastali, nie to aby ju ešte predali: „Existuje samozrejme maďarská tradičná naviazanosť na majetok, na sídlo – proste nemôžu zniesť myšlienku, že by ho predali.“

Z historického hľadiska zažilo Maďarsko vlny emigrácie. Po revolúcii 1956 sa režim snažil znížiť počet pracovníkov, ktorí odídu za prácou, takzvaným „guláš-komunizmom“, ktorý vydával relatívne vysoký podiel národného produktu na zvyšovanie životných štandardov ľudí. Maďarsko bolo v tom čase označované aj ako „najšťastnejšie väzenie“ vo východnom bloku.

Podľa Hegedüsa sa bude musieť imobilita Maďarov nevyhnutne zmeniť, keď zosilnie ekonomický tlak. Vyhlásil: „V tých profesiách, kde je zručnosť spojená so znalosťou jazyka, a kde existuje šanca nájsť si prácu v západnej Európe, už migrácia prebieha.“

Na margo problému úniku mozgov Hegedüs povedal: „V súčasnosti sa diskusia zameriava na lekárov odchádzajúcich do zahraničia za lepším zárobkom.“ Niektorí lekári dokonca cestujú z Budapešti do Británie, aby tam pracovali cez víkendy.

Hegedüs si myslí, že je pozitívom, že mladí ľudia, a najmä študenti, sú omnoho ochotnejší ísť do zahraničia na štúdium. „Život vonku otvára oči. Pre krajinu je mimoriadne dôležité, aby nebola introvertná a provinčná. Maďari by mali vedieť, čo sa deje inde vo svete.“

Celé interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.