Prisťahovalci vo Švédsku: dramatické zmeny, dramatické zisky

 

Krátka správa

Prístup Švédska v prisťahovaleckej politike je viac multikultúrny, než v susednom Dánsku, ktoré má jednu z najtvrdších imigračných politík v Európe. Mesto Malmö, ktoré má 270 000 obyvateľov, má pritom ešte väčšiu kultúrnu rôznorodosť, než ktorékoľvek iné vo Švédsku. Jeho starosta I. Reepalu tiež hovorí, že krajina sprísnila antidiskriminačné zákony a pracuje na systéme uznávania zahraničných kvalifikácií. Podľa neho je pre Malmö pozitívna aj demografická štruktúra prisťahovalcov.

„Zatiaľ čo náklad starnúcej populácie spomaľuje Švédsko, naše mesto má mladú populáciu, ktorá je sama investíciou do budúceho blahobytu.“

Až 34% obyvateľov mesta má zahraničný pôvod. Mnohí sú z krajín bývalej Juhoslávie, ale medzi poslednými prisťahovalcami aj Iračania a Somálčania.

Prisťahovalectvo nepatrilo medzi hlavné témy diskusií pred voľbami 17. septembra 2006, nakoľko hlavné strany sa zamerali na tému pracovných miest. No víťazstvo centristicko-pravicovej koalície bolo na švédske pomery unikátne – sociálni demokrati nikdy nestratili moc poNo víťazstvo centristicko-pravicovej koalície bolo na švédske pomery unikátne – sociálni demokrati nikdy nestratili moc počas ekonomického boomu. Výsledok sociálnych demokratov vedených premiérom Goranom Perssonom – 35,2% – je najhorší od zavedenia všeobecného volebného práva v 20. rokoch 20. storočia.

Je tento posun napravo, podľa starostu Reepalu, dôsledok zmeny švédskeho postoja voči prisťahovalcom? „Nie, nemyslím si to. Pravica nehovorí, že nemáme ľuďom umožňovať prísť, iba že by mali byť schopní živiť sa sami. Liberáli pravdepodobne veria, že Švédsko by malo byť (v otázke imigrácie) ešte štedrejšie, preto nevidím ako pravdepodobné žiadne posuny proti imigrácii.“

Mnohí prisťahovalci budú určite veriť, že nová švédska vláda dokáže vytvoriť väčší počet pracovných miest. Súčasná nezamestnanosť je na úrovni 6%.

V Malmö je problémom aj bývanie. Do mesta prichádza každý rok 30 000 prisťahovalcov, čo je dvojnásobok v porovnaní s počtom dostupných bytov. Ako chce starosta riešiť tento problém? „Nuž, je to problém, ale pracujeme na ňom. Malmö vydáva na bývanie každý rok viac peňazí na hlavu, než akékoľvek iné švédske mesto. Pozerám sa na to rovnakým spôsobom, akým boli riešené problémy v polovici 90. rokov, keď mesto trpelo prudkým hospodárskym úpadkom. Áno, boli to ťažké časy, no okrem iného nás presvedčili, aby sme sa stali členmi EÚ – rovnako ako v prípade migrantov dnes to boli dramatické zmeny, ale aj dramatické zisky. Aj keď sme mali vysokú nezamestnanosť práve v čase príchodu veľkého počtu migrantov, neprevládol pocit, že nám „berú pracovné miesta“. Skúr to bol čas spoločnej vôle a snahy, rovnako ako teraz.“