Slovenské biometrické pasy sú bezpečné

  • Slovenská republika začala pred rokom vydávať pasy s biometrickými údajmi – mapou tváre a pred pár dňami pribudol aj odtlačok prsta. Sú známe prvé reakcie verejnosti na túto zmenu?

Na túto otázku je ešte príliš skoro odpovedať, to ukáže až čas.

  • Ako polícia SR zabezpečila, aby sa biometrické údaje z pasu nedali zneužiť? Sú nejaké odporúčania pre občanov – ako s pasmi narábať, aby sa znížilo riziko zneužitia biometrických dát?

Slovenská republika implementovala všetky mechanizmy, ktoré slúžia na zabezpečenie biometrických údajov v pasoch, vyvinutých nemeckým inštitútom BSI, a ktoré podľa nášho názoru dostatočne zabezpečujú odtlačky prstov v čipoch pred neoprávneným vyčítaním. Implicitne je dané, že keď človek bude mať pas vo vrecku zatvorený a nikomu ho neposkytne, nie je možné tieto údaje z pasu vyčítať. Pri biometrii prvého stupňa, prvej generácie, sú potrebné na vyčítanie tváre informácie z MRS zóny, ktoré sú v podstate na dátovej strane. Bez toho tento pas neotvoríte a údaje nevyčítate.

Jediná možnosť je, že by ste tomuto systému podhodili náhodné dáta a na základe toho by vám poskytol, čo ste chceli. Lenže toto je proces, ktorý určite netrvá pár sekúnd, ale skôr by som povedal pár minút, možno hodín, a nepredpokladá sa, že človek bude na jednom mieste tak dlhú dobu, respektíve si nevšimne, že by sa niekto okolo neho motal – podotýkam, zo vzdialenosti 10 centimetrov – a zisťoval tieto dáta. Myslím, si že nejaké špekulácie o tom sú dosť prehnané a ja osobne tieto pasy vnímam bezpečne.

  • Čo cestovanie s biometrickým pasom do krajín, ktoré nie sú demokratické alebo sú istým spôsobom problémové? Nemusia sa držitelia biometrických pasov obávať, že pri kontrole cestovných dokladov pri vstupe do týchto krajín uniknú biometrické údaje o nich?
  • Existuje dlhodobejšia koncepcia, kam by sa mali biometrické pasy (a identifikačné karty – občianske preukazy) posunúť do budúcnosti? Alebo sú digitálna mapa tváre a odtlačok prsta biometrickými znakmi, ktoré postačujú na identifikáciu, a ďalšie biometrické údaje sa do pasov nebudú pridávať?

Ja osobne o takejto iniciatíve, že by sa v pasoch mal objaviť povedzme tretí biometrický prvok, neviem a to sa zúčastňujem stretnutí na európskej úrovni. Venuje sa tomu tzv. skupina BIG a nepadol tam momentálne žiadny takýto návrh.

Čo sa týka občianskych preukazov, identifikačných kariet, všetko je to v procese riešenia. V súvislosti s biometrickými prvkami nepredpokladám, že sa do čipu dostanú biometrické prvky ako podoba tváre či odtlačok prsta. Elektronický občiansky preukaz má slúžiť najmä na elektronickú komunikáciu občana s verejnou a štátnou správou a na to je potrebný zaručený elektronický podpis a autentifikačné šifrovacie certifikáty. Mohol by tam byť aj nejaký dátový set, ale nepredpokladám tam nejaký biometrický prvok. To ale samozrejme neznamená, že tam nebude. Momentálne to nepredpokladám, ale za dva roky sa môže rozhodnúť, že tam chceme biometrické prvky. Otázka ostáva otvorená.

  • Má občan SR v súčasnosti možnosť požiadať aj o vystavenie cestovného dokladu, ktorý nenesie biometrický údaj alebo len jeden z biometrických údajov?

Nie, nemá možnosť. V súčasnosti sa vydávajú len pasy s dvoma biometrickými údajmi, na to je pripravená personalizačná technológia, ktorá už odteraz vydáva iba tieto pasy. Samozrejme je to dôsledok toho, že Slovensko sa zaviazalo, že od 22. júna bude vydávať pasy s dvoma biometrickými prvkami, a krok späť už neexistuje.


Poznámka: Názory vyjadrené v tomto rozhovore sú názormi p. Čapušku, nie názormi MV SR.