Biometrické pasy sú zabezpečené od výroby až po používanie

Udalosti ako teroristický útok zo septembra 2001 či boj s nelegálnou migráciou podnietili Radu k myšlienke prijať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti biometrických pasov. V súčasnosti je stav taký, že biometrické údaje v pasoch sú chránené v dostatočnej miere, vyhlásil na konferencii iDEME Ján Čapuška zo sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR.

"Bezpečnosť je garantovaná na každom stupni," vyhlásil Čapuška na konferencii iDEME. Dotýka sa samotného procesu výroby pasu, jeho následného doručenia  žiadateľovi a používania či už v krajinách Európskej únie alebo mimo nej. Pri procese výroby je to jednak kontrola na strane producenta pasu, náhodné číslovanie pasov, prístupy do vysoko strážených skladových a výrobných priestorov a fyzické zabezpečenie pri transporte. Dôležitú úlohu podľa Čapušku zohrávajú tiež tzv. transportné kľúče, ktorých doručenie do Národného personalizačného centra je zložitý, ale bezpečný proces.

K ďalším krokom patrí zber biometrických údajov od občanov – snímanie mapy tváre a odtlačkov prstov, ktoré sa deje v reálnom čase. Kvalita zosnímaných údajov sa následne dodatočne kontroluje. Dôležitú úlohu zohráva bezkontaktný čip, ktorý musí spĺňať zadané normy (napríklad údaje sa dajú vyčítať maximálne zo vzdialenosti 10 centimetrov) a bezpečnostné požiadavky vyplývajúce z "Protection Profile". Dáta v čipe sú podpísané elektronickým podpisom.