Británia rozdelená v názoroch na ekonomické dopady imigrácie

Men at Work

Pozadie:

Reakcie britskej verejnosti na prílev imigrantov po rozšírení EÚ v roku 2004 mali za následok, že vláda krajiny zaujala opatrnejšie stanovisko a pre občanov Bulharska a Rumunska, ktoré do Únie vstúpili 1.1.2007, zaviedla prísne obmedzenia pre vstup na svoj trh práce.

Otázky:

Štúdia realizovaná mimovládnou agentúrou Migrationwatch UK bola zverejnená 3. januára 2007 a z jej záverov vyplýva, že migranti za prácou z  východnej Európy a iných krajín predstavovali pre ekonomický rast Spojeného kráľovstva len minimálny prínos. Ďalej sa v nej uvádza, že „každý člen domorodej populácie Veľkej Británie získava z imigrantov približne 4 centy za týždeň – čo je za mesiac menej než cena jednej tyčinky Mars.“ Autori dokumentu tiež podotýkajú, že cena imigrácie môže dokonca prevyšovať prínosy z nej. Tvrdia, že pracovníci z východnej Európy zapríčinili pokles ceny práce, čo bolo neprijateľné pre mnohých z domácich nezamestnaných.

Labouristická vláda Spojeného kráľovstva naďalej zdôrazňuje, že imigrácia vo veľkej miere prospela britskej ekonomike a mala priaznivý dopad na zamestnanosť. Predstavitelia  Zväzu britského priemyslu (CBI) uvádzajú, že migranti za prácou priniesli cenné zručnosti a zaplnili tie pracovné pozície, ktoré britskí občania nevedeli alebo nechceli obsadiť. 

Štúdia nemeckého ministerstva obchodu a technológií zistila, že situácia nedostatku kvalifikovaných pracovných síl sa zhoršuje, pretože počet nemeckých občanov s vyššou kvalifikáciou opúšťajúcich krajinu je vyšší než počet prichádzajúcich imigrantov. Nemecko aj napriek tomu naďalej uplatňuje „politiku zatvorených dverí“ pre pracovníkov zo štátov východnej Európy.

Nemecko, ktoré od 1.1.2007 predsedá Európskej únii, plánuje ako súčasť procesu oživenia Lisabonskej agendy presadzovať tzv. európsky prístup s cieľom zaujať kvalifikovaných pracovníkov.

Pozície:

Migrationwatch UK presadzuje zistenia svojej štúdie: „Nepotrebujeme imigráciu pre rast našej ekonomiky. Malo by byť umožnené, aby mzdy mohli rásť, čím by sa zamestnania, ktoré dnes patria medzi horšie platené, viac vyplatili a zvýšila by sa produktivita. Rastúca produktivita je totiž jediný spôsob, ako sa národ môže stať bohatším.“

Hovorca britskej vlády uviedol: „Migrácia predstavuje 10-15% trendového rastu a iné nezávislé prieskumy zistili, že migranti produkujú kladný hospodársky rast.  Neexistujú dôkazy, že by spôsobili nárast nezamestnanosti.“

Hovorca Konzervatívnej strany David Davis sa vyjadril: „Imigrácia môže byť pre krajinu prínosná, ale len v prípade, ak bude dôsledne kontrolovaná.“

Susan Anders zo Zväzu britského priemyslu (CBI) uviedla: „Ich dane prispievajú na financovanie našich verejných služieb a dôchodkov, a to aj dávno po tom, čo sa mnohí z nich vrátili domov. Ich prítomnosť taktiež napomáha k udržaniu inflácie na nízkej úrovni v čase, keď mnohé iné faktory vyvolávajú pravý opak.“

Ďalšie kroky:

Nemecké predsedníctvo EÚ plánuje znova zahájiť Lisabonskú stratégiu na stretnutí Rady pre konkurencieschopnosť 19. februára 2007 a na jarnom zasadnutí rady EÚ  8.-9. marca 2007.