Bulhari a Rumuni budú uznávať schengenské víza

Krátka správa

Nové spoločné pravidlá umožnia Bulharsku a Rumunsku jednostranne uznávať cestovné doklady vydané členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu aplikujú schengenské acquis.

Od dnešnej polnoci sa pod schengenský režim dostane 9 z 12 nových členských krajín Európskej únie. 27-čka preto musí upraviť režim hraničných kontrol občanov tretích štátov, ktorým boli vydané schengenské víza, a ktorí pri svojej ceste prechádzajú cez Bulharsko či Rumunsko . Bulharsko a Rumunsko by mali vstúpiť do Schengenu okolo roku 2011.

Ešte v roku 2006, kedy Rumunsko a Bulharsko ešte neboli členmi EÚ, prijala Únia spoločné pravidlá, ktorými stanovila, že krajiny EÚ (ktoré zatiaľ nepatria do schengenského priestoru) budú uznaváť schengenské víza. V praxi to napríklad znamenalo, že ak boli občanovi Ukrajiny vydané schengenské víza mohol (počas doby 5 dní) prechádzať územím Slovenskej republiky bez toho, aby potreboval vízum slovenské.

Pobodný režim plánuje EÚ zaviesť na vonkajších hraniciach EÚ – rumunskej a bulharskej. Vychádza sa pri tom z toho, že ľudia, ktorým bolo vydané schengenské vízum nepredstavujú pre Bulharsko a Rumunsko žiadne riziko, pretože boli inými členskými štátmi podrobení všetkým nevyhnutným kontrolám.

Výbor EP pre občianskej slobody takúto úpravu v utorok (17. decembra) odobril a hlasovať v pléne sa o nej bude na januárovej schôdzi EP v Bruseli. Zároveň prijal aj ďalšiu správu, ktorá umožní Rumunom a Bulharom jednostranne uznávať pre účely tranzitu dokumenty vydané Svajčiarskom a Lichtenštajnskom.