Bulharsko bude dovážať pracovníkov z Vietnamu

Bulharsko má nedostatok pracovnej sily – priveľa Bulharov odišlo za prácou do zahraničia a hoci sa tento rok ich únik vďaka vyšším platom pravdepodobne stabilizuje, Sofia musí hľadať spôsob, ako chýbajúcich pracovníkov nahradiť.

Prvým bola ponuka pre asi pol milióna Bulharov žijúcich v Moldavsku a na Ukrajine, aby sa vrátili domov. Vláda im ponúkala zrýchlené udelenie občianstva.

Prílevu pracovníkov do najohrozenejších sektorov má pomôcť aj znižovanie stavov v štátnej a verejnej správe – do budúcoročných volieb má z nej odísť asi 12 000 úradníkov.

Bulharsko ale hľadí aj ďaleko na východ. Podobne ako iné postkomunistické krajiny s podobným problémom, napríklad Česká republika, sa snaží oživiť staré kontakty z čias RVHP a začať dovážať pracovníkov z Vietnamu. „Bulharsko zamestnávalo vietnamských pracovníkov počas komunizmu a tí do prostredia dobre zapadli. Ponúkneme pracovné miesta na základe kontraktov s dočasným povolením na pobyt“, povedal v interview pre Financial Times minister hospodárstva Petar Dimitrov.

Bulharský trh práce prechádza podobným vývojom ako viaceré iné postkomunistické krajiny, ktoré vstúpili do Únie, vrátene Slovenska. Vysoká nezamestnanosť a nízke platy vyhnali mnohých Bulharov za prácou do západnej Európy. Bulharskými pracovníkmi sa snaží zaplátať diery na trhu práce aj Slovensko.

Národné hospodárstvo však dynamicky rastie – tohto roku o viac ako 6% – a krajina začína pociťovať nedostatok pracovnej sily. Nezamestnanosť klesla od roku 2002 z 18 na 6% (máj 2008). Veľké mestá ako Sofia a Varna majú len 3%.

V súčasnosti pracuje v zahraničí asi jeden milión Bulharov, často ide o ľudí s najlepším vzdelaním a zručnosťami. Trh práce začína byť napätý, ostávajúci nezamestnaní sú najmä starší ľudia a ľudia bez základných zručností, u ktorých je rekvalifikácia zložitá. Pracovníci chýbajú v najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónoch, zo sektorov je situácia najhoršia v stavebníctve, turizme a IT.