Bulharský a rumunský exodus sa nekoná

Očkovanie proti nezamestnanosti: Dánska pracovníčka v továrni na výrobu inzlulínu, ktorá zaistila pracovné miesta flexikuritou.

Krátka správa

Len 1. mil. Rumunov a Bulharova sa po 1. januári 2007 vydalo hľadať si prácu v iných členských krajinách EÚ. S touto správou prichádza prieskum Eurostatu, publikovaný 8. novembra 2007.

54% zo všetkých migrantov cestovalo za prácou do Španielska. Dôsledkom toho je, že v tejto krajine je každý 40. pracovník buď Bulhar alebo Rumun.

Druhou najvyhľadávanejšou cieľovou krajinou je Taliansko. Obyvatelia dvoch najnovších členských krajín sa tu podieľajú na celkovej pracovnej sile jedným percentom. Čo sa týka percentuálnej hodnoty, rovnakou časťou sa podieľajú aj na skladbe práceschopného obyvateľstva Cypru. O trochu nižší podiel (0,8%) na celkovej sile tvoria Bulhari a Rumuni v Grécku, kam si ich prišlo hľadať prácu zhruba 37 tis. Treba zdôrazniť, že do stredomorských krajín prichádzajú bulharskí a rumunskí občania prevažne ako nekvalifikovaní sezónni pracovníci. Nekonkurujú tak ani domácemu obyvateľstvu, ako iným pracovným migrantom zo Severnej Afriky a z balkánskych krajín, ktoré ešte nevstúpili do EÚ.

Vo všetkých ostatných krajinách EÚ sa Bulhari a Rumuni podieľajú na celkovej skladbe pracovnej sily iba desatinami percenta. Týka sa to aj Rakúska a Nemecka, ktoré dočasne uzavreli svoj pracovný trh pre všetky nové krajiny. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj Veľká Británia, ktorá v prípade rozšírenia z roku 2004 svoje hranice otvorila, ale v prípade rozšírenia zo začiatku tohto roka sa rozhodla ponechať ich nateraz uzatvorené.

Z prieskumu Eurostatu vyplýva, že až 80% Bulharov a Rumunov, ktorí vycestovali za prácou von, sa nachádzajú v pracovnom pomere so zamestnávateľom. U iných krajín EÚ nie je tento podiel až tak výrazne vysoký.