Dvere pre rumunských a bulharských pracovníkov asi ostanú zavreté

mobilita, pracovná sila

 

Pozadie

Európska rada rozhodne, na základe hodnotenia Komisie, či sa Rumunsko a Bulharsko stanú členmi EÚ už 1. januára 2007, alebo o rok neskôr. Všetky vlády členských krajín sa budú musieť rozhodnúť, či otvoria pracovné trhy rumunskej a bulharskej pracovnej sile.

Otázky

Všeobecne sa očakáva, že krajiny, ktoré odmietli otvoriť pracovné trhy pre ľudí z EÚ-8 – najmä Nemecko, Rakúsko a Dánsko – sa zachovajú rovnako k Rumunsku a Bulharsku. O možnosti obmedziť slobodný pohyb pracovnej sily však premýšľajú aj tí z pôvodných členov, ktorí v máji 2004 trh práce otvorili.

Objavila sa tiež otázka, či trh práce otvoria krajiny EÚ-8, ktoré doteraz presadzovali princíp slobody pohybu pracovnej sily. Niektoré z týchto krajín trpia v určitých sektoroch nedostatkom pracovnej sily – okrem iného aj preto, že veľa pracovníkov migrovalo do západnej Európy. Okrem toho, hoci sú platy v EÚ-8 značne nižšie, než v pôvodných členských krajinách, sú stále vyššie než v Rumunsku a Bulharsku.

Pozície

Maďarská vláda sa zatiaľ nerozhodla, či otvorí dvere pracovníkom z Rumunska a Bulharska bezprostredne po ich vstupe do EÚ. Z oficiálnych deklarácií sa zdá, že maďarská vláda čaká na rozhodnutie EÚ-15 a na výsledok monitorovacej správy Komisie o Bulharsku a Rumunsku. Na jeho základe rozhodne Rada o vstupe oboch krajín na začiatku roku 2007 alebo 2008.

Maďarská opatrnosť je živená všeobecným presvedčením, že mnoho Rumunov by síce chcelo pracovať v západnej Európe, najmä Nemecku a Rakúsku, no ak tieto krajiny nechajú trhy práce uzavreté, Rumuni ostanú v Maďarsku. Oficiálne rozhodnutie maďarskej vlády o voľnom pohybe pracovnej sily z budúcich nových členských krajín tak možno očakávať na poslednú chvíľu, v decembri 2006.

Situácia v Českej republike je podobná. Česká vláda sa dotkla tejto otázky už na summite EÚ v decembri 2005. Vtedajší minister práce a podpredseda vlády Zdeněk Škromach varoval, že ak „staré“ členské krajiny, najmä Rakúsko, neotvoria svoje hranice rumunskej a bulharskej pracovnej sile, stanú sa bohatšie krajiny z EÚ-8 (ako Slovinsko a Česká republika) atraktívnymi cieľmi pracovnej migrácie. Prirodzenou reakciou českej vlády tak bude uvalenie reštrikcií.

Oficiálnu českú pozíciu možno očakávať rovnako po správe Komisie, ktorá v podstate určí, či Rumunsko a Bulharsko pristúpia v 2007 alebo o rok neskôr. Zmena vlády v Prahe pravdepodobne nič nezmení na obavách z prílivu pracovnej sily z Balkánu.

Poľská vláda svoje oficiálne stanovisko ešte neoznámila. Očakáva sa však uvalenie obmedzení. Verejná diskusia v tejto otázke zatiaľ takmer neexistuje, ostatní politickí aktéri (opozícia, odpory, podnikové asociácie a pod.) pravdepodobne čakajú na oficiálne rozhodnutie vlády.

Situácia na Slovensku tiež nie je jasná. Predchádzajúca vláda Mikuláša Dzurindu tvrdila, že z principiálneho hľadiska trh práce pre Rumunov a Bulharov otvorí. Neboli síce pripravené žiadne oficiálne odhady alebo analýzy, vo všeobecnosti sa však očakávalo, že z týchto krajín mnoho pracovníkov nepríde – slovenská miera nezamestnanosti je pomerne vysoká a platy sú vo všeobecnosti nižšie než v okolitých krajinách.

Nová vláda ešte v tejto veci jasné slovo nepovedala. Ak však Česká republika, Poľsko a Maďarsko obmedzia prístup na trh pracovníkom z Rumunska a Bulharska, a dvere im ostanú zavreté aj v okolitých krajinách EÚ-15, Slovensko ostane ťažko jedinou krajinou s otvoreným pracovným trhom. oficiálny postoj možno očakávať koncom roku 2006.

Ďalšie kroky

  • Komisia predstaví monitorovaciu správu o pripravenosti Bulharska a Rumunska na vstup 26. septembra 2006.
  • Lídri EÚ sa stretnú na neformálnom summite v Lahti (Fínsko) 20. októbra 2006. Hlavným bodom agendy bude pristúpenie týchto dvoch krajín.
  • Ak bude správa Komisie pozitívna, a Rada s ňou bude súhlasiť, Rumunsko a Bulharsko sa stanú členmi EÚ 1. januára 2007. V opačnom prípade to bude o rok neskôr.
  • Po rozšírení sa 25 súčasných členov EÚ môže rozhodnúť obmedziť voľný pohyb pracovnej sily z Rumunska a Bulharska na dvojročné obdobie, čo môže byť predĺžené na maximálne päť rokov.