Európania chcú imigrantov testovať

Krátka správa

Testy znalostí jazyka a spôsobu života považuje za potrebné 86 % Nemcov, 83 % Britov, 61 % Francúzov a Talianov a 50 % Španielov. Výsledky prieskumu odzrkadľujú obavy spoločnosti v západoeurópskych štátoch zo zvyšujúceho sa počtu imigrantov z východnej Európy, severnej a subsaharskej Afriky.

Experti varujú, že v dôsledku klesajúcej pôrodnosti Európska únia bude v budúcnosti potrebovať 40 miliónov migrantov, aby pokryla dopyt po pracovnej sile. Z takýchto predpokladov vychádza aj nedávny návrh Európskej komisie, ktorý hľadá spôsob, ako prilákať kvalifikovanú pracovnú silu do Európy. Dnes jej väčšina smeruje hlavne do Spojených štátov.

Verejnosť však zrejme nie je takémuto kalkulu príliš naklonená. Ľudia silne podporujú myšlienku „kurzov občianstva“, kde by sa imigranti vzdelávali v princípoch fungovania krajiny a spoločnosti, v ktorej sa plánujú usadiť. Túto ideu podporuje od 73 do 99 % obyvateľov veľkej päťky.

Prieskum skúmal aj hierarchiu identít, ktoré si ľudia priraďujú (regionálna, národná, európska alebo iná mimoeurópska). Francúzsko vyšlo ako jediná krajina, kde nadpolovičná väčšina opýtaných uviedla národnú identitu na prvom mieste.

Nemecko v mnohých apsektoch, ktoré prieskum skúmal vykázalo opačné výsledky. 22 % Nemcov dávalo národnú identitu na prvé miesto, 36 % považovalo za svoju dominantnú identitu identitu Európana a 24 % sa priklonilo k identite regionálnej (v rámci Nemecka).