Európania sa boja „straty priateľov“

Krátka správa

Európania majú k mobilite teoreticky pozitívny postoj, avšak nedokazujú to v praxi – tvrdí správa Eurofound. 62% si myslí, že mobilita je „dobrou vecou“. Na druhej strane však len 4% niekedy vôbec šlo pracovať do inej krajiny EÚ a len 3% do krajiny mimo EÚ. Len 3,1% naznačuje, že by sa v nasledujúcich piatich rokoch mohli presťahovať do inej krajiny v rámci EÚ.

Hlavnými faktormi, ktoré uvádzali respondenti ako tie, ktoré ich vedú k prekročeniu hraníc, je možnosť objaviť nové prostredie, po čom nasledujú očakávania lepších pracovných podmienok a vyššieho príjmu pre domácnosť. Správa však tiež vrhá pochybnosti na to, či bude možné urobiť niečo s faktormi, ktoré 95% Európanov bránia urobiť podobný krok – väčšina pritom považuje za hlavnú nevýhodu riziko straty svojej sociálnej siete a podpory zo strany priateľov a rodiny.

Občania z 10 nových členských štátov majú omnoho menšie skúsenosti s presunmi do iných krajín EÚ v porovnaní s pôvodnými 15 členskými štátmi – len 1% občanov z nových členských štátov sa presťahovalo do cudziny (oproti 3% v EÚ-15). V budúcnosti, tvrdí správa, ostanú občania krajín strednej a východnej Európy viac usadení, než občania krajín EÚ-15. Obavy z masovej migrácie, ktoré periodicky víria hladinu verejnej mienky v niektorých pôvodných krajinách EÚ-15, sú týmto podľa správy vyvrátené.