Európsky preukaz zdravotného poistenia už bezplatne

Krátka správa:

Od 1. januára 2006 vydáva SR „Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), ktorým sa nahradil pôvodný formulár E111SK. V členských štátoch Únie a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru –  Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku a od 1. apríla. 2006 aj vo Švajčiarsku má občan EÚ nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti  na základe EPZP. To zároveň však znamená, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť členských štátoch EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí v hotovosti tak, ako poistenec tej-ktorej krajiny EÚ.

Slovenskí poistenci zdržiavajúci sa prechodne na území iného členského štátu EÚ, EHP – turisti, študenti, vyslaní pracovníci majú možnosť požiadať na pobočke svoje zdravotnej poisťovne o európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len EPZP), ktorý im aj je poisťovňa zvyčajne do 30 dní odo dňa podania žiadosti v zmysle §10a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Doteraz za jeho vystavenie bol v zmysle vyhlášky MZ SR č. 548/2005 Z. z. („O poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia“) inkasovaných 100 Sk. Od 1. mája 2007 platí nová vyhláška ministerstva zdravotníctva upravujúca vydávanie európskeho zdravotného preukazu. Za jeho vydanie už nebudú poistenci platiť poplatok 100 Sk, rozhodlo tak ministerstvo ešte 19. apríla 2007.

V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa odporúča navštíviť len také zdravotnícke zariadenia, ktoré  sú napojené na tzv. “verejný systém”. Informácie o nich poskytnú miestne zdravotné poisťovne alebo príslušné úrady. V opačnom prípade treba počítať  s platbou v hotovosti.