G6 žiada jednotu v boji proti terorizmu

 

Krátka správa

Na stretnutí v meste Stratford-Upon-Avon Reid podčiarkol dôležitosť medzinárodnej spolupráce. Nebezpečenstvo údajne prichádza „predovšetkým od tých, ktorí, prostredníctvom zneužitej interpretácie islamu, predstavujú teroristickú hrozbu“. Skupina G6 (Británia, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Poľsko) združuje najväčšie krajiny EÚ, vyvinula sa zo skupiny G5, ktorá už v minulosti spolupracovala bližšie v oblasti vnútornej bezpečnosti, po pristúpení Poľska do EÚ v máji 2004.

Reid však súčasne zdôraznil, že za „nepriateľa“ považuje terorizmus, nie islam. Ministri diskutovali aj o medzinárodnom organizovanom zločine, nelegálnej migrácii a podpore dialógu s moslimskými krajinami.

Minister Reid zažil v britskom parlamente horúce chvíle, keď oznámil tvrdé obmedzenia počtu nekvalifikovanej pracovnej sily z Rumunska a Bulharska v Británii. Rozhodnutie je v ostrom kontraste z predchádzajúcim rozšírením v roku 2004, keď Británia úplne otvorila svoj trh práce. Minister tiež diskutoval o tom, obmedziť nelegálnu imigráciu a spolupracovať s tretími krajinami (ktoré nešpecifikoval) na kontrole migračných pohybov.

V interview pre Financial Times, 26. októbra, britský ministe financií a pravdepodobný budúci premiér Gordon Brown podporil Reidove názory: „Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že v tomto boji proti násilnému extrémizmu, pri rečiach o zničení Izraela, zabíjaní nevinných ľudí vo svete, sa Amerika a Európa učí stáť spolu. Zjednocujú nás naše hodnoty, predovšetkým dôležitosť, ktorú prikladáme osobnej slobode.“

Ministri diskutovali o možnostiach boja proti organizovanému zločinu, vrátane podvodov s DPH, pašovania drog a ľudí.