„Horúca linka“ voľného pohybu

 

Európska občianska akčná skupina (European Citizen Action Service – ECAS) zriadila 31. júla novú horúcu linku, na ktorej bude informovať migrujúcich pracovníkov o ich občianskych právach.

Keďže niektoré krajiny len postupne otvárajú trh práce pre občanov nových členských štátov, vzniká mnoho zmätku v ponímaní občianskych práv. Údaje získané v Eurobarometri ukazujú, že ľudia majú veľký záujem na voľnom pohybe. Aj napriek tomu túto možnosť využívajú len necelé 2% ľudí. Riaditeľ ECAS Tony Venables povedal: „je ideálny čas na to, aby začali občania využívať svoje práva“.

Cieľom je zozbierať nové údaje o situácii migrujúcich pracovníkov a konečne závery z nich zverejniť v jednotnej správe. Tá by sa mala dostať do pozornosti inštitúcií EÚ. Posledné zistenia z Rakúska, Talianska a Rumunska naznačujú, že strach pred migrantami je väčší ako reálne čísla. Tie krajiny, ktoré zaviedli reštrikcie ich ani plne nevyužívajú.

Číslo horúcej linky: +32 2 512 59 68, alebo email: hotline@ecas.org.