IZ: Slovensko čaká ďalšia vlna migrácie za prácou

Kríza zmiernila príliv migrantov, ktorí prichádzajú na Slovensku za prácou. Inštitút zamestnanosti (IZ) však upozorňuje, že možno očakávať, že o niekoľko mesiacov sa vlna opäť zdvihne. „Napriek rastúcej miere nezamestnanosti a klesajúcemu dopytu po pracovnej sile sa dá do budúcnosti očakávať, že migranti najmä z tretích krajín budú prichádzať na Slovensko,“ konštatuje IZ.

Slovensko je považované najmä za tranzitnú krajinu. Inštitút však poukazuje najmä na to, že migračné toky sa neustále menia. Aj Grécko bolo v minulosti takmer výlučne tranzitnou krajinou, no v súčasnosti migranti tvoria viditeľnú skupinu gréckej spoločnosti.

„Zároveň sa ukazuje, že krajina na túto situáciu nie je pripravená,“ upozorňuje IZ a dodáva, že migranti sa môžu stať problémom napríklad na trhu práce. „V Rakúsku bola v roku 2008 až 8-percentná miera nezamestnanosti migrantov, pričom priemerná miera nezamestnanosti v krajine dosahovala 5,8%.“ Najviac zasiahnuté v tomto prípade sú prichádzajúce ženy a mladí ľudia.

Pred vypuknutím krízy na Slovensku výrazne stúpol počet pracovníkov, najmä z tretích krajín. Zamestnávatelia sa odvolávali na nedostatok domácej pracovnej sily. „Dnes však tento trend utíchol, neznamená to však, že takýto ľudia v dohľadnej dobe nezačnú znovu prúdiť na Slovensko,“ informuje IZ.

O nezamestnanosti migrantov na Slovensku sa však podľa inštitútu zatiaľ tak jasne hovoriť nedá. „Úrady práce väčšinou takýchto uchádzačov neevidujú, pretože pri strate zamestnania sa pracovníkom z tretích krajín odoberá povolenie na pobyt a musia Slovensko opustiť,“ uzatvára IZ.