Kramerová verzus Kramer na spôsob EÚ

 

Krátka správa

Brusel pracuje na novej regulácii príslušnej legislatívy a jurisdikcie v záležitostiach rozvodov „medzinárodných párov“ – manželstiev, z ktorých jeden alebo obaja z manželov žijú v inej členskej krajine EÚ, než je krajina ich pôvodu.

Národná legislatíva, upravujúca rozvody, sa v jednotlivých krajinách EÚ značne líši, niektoré katolícke krajiny uplatňujú u dôvodov na rozvod veľmi prísne pravidlá.

Komisia priznáva, že jedným z dôsledkov rastúcej mobility pracovných síl je zvýšený počet zmiešaných manželstiev, kedy aspoň jeden z manželov nepochádza z krajiny, v ktorej žije a pracuje. Odhady Komisie uvádzajú, že až 170.000 rozvodov v EÚ (16% všetkých rozvodov) predstavujú rozvody zmiešaných manželstiev..

Návrh Komisie nebude informovať o tom, kde sa čo najjednoduchšie rozviesť, je zameraný skôr na informovanie zmiešaných párov o tom, právo a procedúry ktorej krajiny sa na nich bude vzťahovať.

Nová legislatíva by mala párom umožniť výber práva, ktoré sa bude uplatňovať v prípade ich rozvodu. V prípade, že sa nevedia dohodnúť, v rámci ktorého práva dôjde k rozvodu, má sa uplatniť to právo, ku ktorému majú obaja partneri najbližšie. Od tohoto opatrenia si Komisia sľubuje, že prispeje k zníženiu motivácie partnerov, ktorí sa snažia o čo najvýhodnejšie podmienky rozvodu, podávať žiadosť o rozvod v krajinách, ktorých právo by im takéto podmienky umožnilo.

Eurokomisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini zároveň spustil verejné konzultácie o pravidlách konfliktu záujmov, jurisdikcii a uznávania v oblasti spoluvlastníctva manželov.

Jeho návrhy tiež skúmajú majetkové dopady rozchodu nezosobášených párov, pretože tento aspekt môže v niektorých členských štátoch vzbudzovať kontroverzie.