Lacný rumunský inštalatér nehrozí EÚ

rumunsko

 

Krátka správa:

Ostáva len pár dní , ako bude Európska komisia 26. septembra rozhodovať, či by mali byť Rumunsko a Bulharsko do Únie prijaté v roku 2007 alebo 2008. 18. septembra 2006 EurActiv.sk informoval o štúdii v článku „Štúdia: Strach z bulharskej migrácie za prácou je „nepodložený““ o prieskume renomovaného Galopovho inštitútu ohľadne mobility Bulharov za prácou do štátov EÚ. Podľa nej sa nepreukázalo, že Bulhari budú maasívne migrovať za prácou. Bukurešť sa pripojila k tejto politike svojho suseda. „Mnohí Rumuni sú príliš naviazaní na svoje domovy, aby ich navždy opustili, a nezaplavia západné pracovné trhy po tom, čo sa krajina stane členom Európskej únie“, hovorí v interview pre Reuters, rumunský minister práce. Minister označil za prehnané obavy v niektorých krajinách EÚ, že Rumuni budú vo veľkom počte emigrovať za prácou.

 „Rumuni sú silne naviazaní na svoje rodiny, väzby medzi rodičmi a deťmi trvajú celý život,“ povedal Barbu. Ako dodal, je nepravdepodobné, že Rumuni budú nasledovať príklad státisícov Poliakov, ktorí opustili svoju krajinu po tom, čo sa v roku 2004 stala členom EÚ. Rumunsko by sa v prípade prijatia stalo po Poľsku druhou najväčšou novou členskou krajinou a niektorí obyvatelia západnej Európy majú obavy, či ich trhy dokážu zvládnuť ďalšiu vlnu migrácie.

Rumunov by však mala doma udržať nižšia nezamestnanosť, s piatimi percentami len tretinová v porovnaní s Poľskom, silnejšie rodinné väzby a vyhliadky na rýchly hospodársky rozvoj čiernomorského štátu, povedal Barbu. Alebo aspoň zaistiť, že väčšina sa po krátkom pobyte v zahraničí vráti domov, dodal. „Nejdú do zahraničia, aby sa tam usadili. Odídu, zarobia peniaze a vrátia sa domov… Asi 90 % Rumunov pracujúcich v zahraničí sa vracia do vlasti,“ uviedol minister. Barbu odhaduje, že v prvých rokoch po vstupe do EÚ z Rumunska odíde len približne 300.000 ľudí, takže ďalší odliv kvalifikovanej pracovnej sily nie je zdrojom veľkých obáv. „Tí, ktorí chceli odísť, už odišli,“ povedal minister.

Rumunsko, je podunajská krajina s viac ako 22,3 miliónmi obyvateľov (odhad k júlu 2005), a jeho menší južný sused Bulharsko sa kvôli pomalému tempu reforiem nedostali do prvej vlny rozširovania EÚ na východ v roku 2004. HDP na hlavu predstavoval v roku 2004 7.700 USD na hlavu a je asi tretinový v porovnaní s úrovňami v EÚ. Priemerné platy sú okolo 200 eur mesačne, čo je len zlomok v porovnaní zo Západom. Nízke platy a sklamanie s tempom demokratizačných reforiem vyhnali mnohých Rumunov do zahraničia, čo vyvolalo nedostatok kvalifikovaných zamestnancov v stavebníctve a zdravotníctve. Od pádu komunizmu v roku 1989 z Rumunska odišli asi dva milióny ľudí. Prieskumy ukazujú, že medzi tými, ktorí zostávajú, takmer 90 percent je nespokojných s kvalitou svojich životov. Kvôli príbuznosti jazykov väčšina migrantov odcestovala do Španielska a Talianska. Peniaze, ktoré posielajú domov, sú dôležitým zdrojom pre ekonomiku krajiny.