Láska víťazí nad prácou

 

Krátka správa

Zámerom výskumného projektu Pioneur, ktorý je financovaný Piatym rámcovým programom Komisie, bolo poskytnúť „rozsiahly obraz“ vnútornej migrácie v rámci EÚ. Cieľom bolo osvetliť motívy, modely a dôsledky migrácie a identifikovať relevantné trendy. Správa hovorí, že sa „vie len veľmi málo o skutočných dôvodoch migrácie v Únii“. Výskumníci zamerali pozornosť na 5000 príslušníkov iných národov, ktorí žijú vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku a Španielsku.

Aj napriek faktu, že Komisia vyhlásila rok 2006 za Európsky rok pracovnej mobility, oficiálne čísla hovoria, že menej ako 2% európskych občanov v súčasnosti žijú mimo svojho národného štátu. Podľa správy Pioneur, profil súčasného migranta je nasledovný: vzdelaný, kvalifikovaný príslušník strednej triedy, pozívne zmýšľajúci o EÚ a vo svojej cieľovej krajine hľadá nemanuálnu prácu. Cezhraničnú mobilitu správa označuje za „riskantnejšiu záležitosť“ najmä pre ženy a menej vzdelaných ľudí.

Najčastejšími motívmi migrácie sú: „rodina/láska“ (29,7%), „pracovné príležitosti“ (25,2%), „kvalita života“ (24%) a „štúdium“ (7%). Výskumníci odhalili, že aj napriek faktu, že európski migranti majú „priaznivé dispozície pre politiku a vysokú mieru záujmu o politické záležitosti“ majú tendenciu „k nižšej volebnej účasti ako zvyšok populácie“.

Správa hovorí, že „stručne povedané, európski migranti prispievajú k legitímite EÚ“.

Z prieskumu agentúry MVK, ktorý uskutočnila pre denník SME, vyplýva, že až 48% mladých Slovákov je ochotných odsťahovať sa kvôli práci do inej krajiny Európskej únie. Tendencia sťahovať sa za prácou klesá s pribúdajúcim vekom. Podľa SME nie je mobilita pre Slovákov problém. „Keď je na jednej miske váh zaujímavá a slušne zaplatená práca a na druhej domáce zázemie, rozhodnutie je jasné: smer západ“.