Migranti pracujúci v Únii poslali domov menej peňazí

Za posledné roky sa celková suma peňazí, ktoré migranti posielali do domovských krajín neustále zvyšovala (2004 – €19,4 mld; 2005 – €23,7 mld; 2006 – €28,4 mld; 2007 – €32,1 mld; 2008 – €32,6 mld).

Tento trend ale prerušila hospodárska kríza. Objem transferovaných peňazí do zahraničia klesol minulý rok v porovnaní s rokom 2008 o 7%. Všetky finančné toky, t.j. v rámci EÚ i mimo Únie, dosiahli výšku 30,3 miliardy eur. Transfery do nečlenských krajín, obdobne ako v roku 2008, tvorili až 73% celkovej odosielanej sumy.

Najviac peňazí sa poslalo zo Španielska (€7,1 mld; 22% celkových remitencií z EÚ), Talianska (€6,8 mld; 21%), Nemecka (€3,0 mld; 9%), Francúzska (€2,8 mld; 9%) a Holandska (€1,5 mld; 5%).

K najvýraznejšiemu poklesu v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v Španielsku a Francúzsku, k najväčšiemu nárastu v Taliansku.

Remitencie z EÚ-27, v miliardách eur; Zdroj Eurostat