Migrantov z východu na západ EÚ neubúda. Zatiaľ.

Krátka správa:

Štatistiky z roku 2006 odhalili, že o prácu vo Veľkej Británii sa uchádzalo 447 000 pracovníkov z ôsmich východoeurópskych krajín, ktoré získali členstvo v Únii v roku 2004. Z nich bolo úspešných 472 095. Z Poľska ako najväčšej z nových členských krajín pochádza viac ako polovica nových imigrantov – až 264 560. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili Litovci a Slováci.

V Írsku sa podľa Írskeho národného poisťovacieho úradu v roku 2006 zaregistrovalo 90 tisíc poľských pracovníkov, v porovnaní so 65 tisícami v roku 2005, pričom na tomto ostrove sa od roku 2004 usídlilo spolu až štvrť milióna migrantov za prácou.

Správa britskej konzultačnej spoločnosti Capital Economics predpovedá, že opačný trend, teda sťahovanie späť na východ, by sa mal začať v roku 2009, po tom, čo si ľudia v západných krajinách zarobia dosť peňazí.

Poliaci si tiež začínajú uvedomovať i temné stránky práce u západných členov Únie. Dnešné vydanie  poľského denníka Rzeczpospolita upozorňuje, že poľskí zamestnanci na stavbách v Írsku často pracujú až 60 hodín týždenne za mzdu €300, dokonca bývajú často o mzdu okrádaní samotnými zamestnávateľmi a odoprené im býva i právo združovať sa v odboroch.

Podľa Ľubomíra Okruhlicu z Inštitútu drogových závislostí CPLDZ Bratislava je 100 000 až 300 000 väčšinou mladých a slobodných Slovákov, ktorí pracujú v západnej Európe, vo veľkej miere vystavených aj ďalším rizikám: alkoholu, drogám a nakazeniu vírusom HIV.

Imigračný boom po roku 2004 v Írsku a Veľkej Británii prispel k tomu, že väčšina krajín  EÚ 15 okrem Švédska a Fínska odmietli otvoriť svoje pracovné trhy rumunským a bulharským občanom po ich vstupe do únie 1.1.2007.

Podľa prognóz štúdie Capital Economics by malo v roku 2007 na britský pracovný trh pribudnúť 50 až 60 tisíc migrantov za prácou z najčerstvejších členských štátov Únie, a to aj napriek prísnym pravidlám súvisiacich so získaním pracovného povolenia.

Rumunské úrady uvádzajú, že v priebehu prvých  24 hodín európskeho členstva krajiny  prekročilo hranicu s Maďarskom 9 tisíc rumunských občanov, avšak drvivá väčšina z nich sa vrátila po tom, čo si vypili šálku kávy.  Títo „výletníci“ si, ako uviedol  rumunský minister vnútra, chceli len vyskúšať, či budú skutočne môcť vstúpiť na územie  ďalšej členskej krajiny bez víz.