Mobilita pracovníkov v krajinách V4

 

Pozadie

Februárová štúdia Európskej komisie ukazuje, že Európania majú vo všeobecnosti pozitívny prístup k mobilite pracovnej sily – 46% z nich si myslí, že je výhodnou pre jednotlivca (11% proti), 49% ju považuje za výhodnú pre trh práce (19% proti) a 57% si myslí, že je dobrá pre európsku integráciu (10% proti).

Pozície v jednotlivých krajinách sa však líšia. Z krajín strednej a východnej Európy považuje mobilitu za výhodnú pre jednotlivca len absolútna väčšina Slovákov (nad 60%). Česi, Maďari a Poliaci sú skeptickejší (približne 45% Čechov a Maďarov, menej ako 40% Poliakov). Tá sitá správa však tiež naznačuje, že ochota presťahovať sa za prácou do inej krajiny nie je ovplyvnená len všeobecným vnímaním mobility, ale najmä sociálno-ekonomickými podmienkami v krajine (nezamestnanosť, úroveň miezd). Viac ako 50% Poliakov a 35% Slovákov je pripravených, v prípade nezamestnanosti, odísť za prácou do zahraničia, súčasne však len menej ako 30% Čechov a Maďarov.

Oficiálne žiadajú vlády všetkých troch krajín otvorenie trhu práce v EÚ-15. Vo verejnej diskusii sa však objavujú aj obavy z úniku mozgov a mladých ľudí.

Otázky

Nasledujúce reakcie boli zozbierané s pomocou partnerov z EurActiv.cz, EurActiv.hu EurActiv.pl.

Česká republika: Podľa prieskumu Výskumného ústavu práce a sociálnych vecí v rokoch 2000 – 2003 bolo 15,4% z respondentov v produktívnom veku ochotných presťahovať sa do inej krajiny za prácou. Najpopulárnejšie cieľové krajiny sú Británia a Írsko (37,6%), Nemecko (32,1%) a Rakúsko (14,7%). Neexistujú dáta, ktoré by ukazovali skutočný počet ľudí pracujúcich v zahraničí. Všeobecne sa predpokladá, že ich je podstatne menej. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2001 pracovalo v tom období približne 25 000 občanov v inej krajine EÚ. Podľa predpokladov sa to od vstupu do EÚ veľmi nezmenilo.

Maďarsko: ochota maďarských pracovníkov zamestnať sa v zahraničí sa tiež vstupom do EÚ podstatne nezmenila. Počet ľudí odchádzajúcich do zahraničia je len asi 1-2% pracovnej sily. Ministerstvo zamestnanosti a práce to odhaduje na 50-60 000 tisíc ľudí celkom. Napriek obmedzeniam voľného pohybu pracovnej sily zo strany Rakúska a Nemecka sú najpopulárnejšie práve tieto dve krajiny, rastie popularita Británie.

Poľsko: Podľa rozdielnych odhadov pracuje mimo svoju krajinu 0,5 – 2 milióny ľudí. Presné čísla však nie sú k dispozícii, nakoľko Poľský centrálny štatistický úrad, Poľská národná banka a Ministerstvo práce a sociálnej politiky ešte len vytvorili špeciálnu pracovnú skupinu pre vývoj metodológie analýzy procesu pracovnej migrácie.

Slovensko: Podľa oficiálnych odhadov pracuje v zahraničí 170-200 000 Slovákov. Väčšina z nich v Českej republike, Maďarsku, Británii a Írsku. Niektoré krajiny sú populárne najmä pre sezónne práce v poľnohospodárstve a turistickom ruchu – napríklad Nemecko a Taliansko.

Každodenné dochádzanie za prácou

Česká republika: Podľa spomínaného sčítania obyvateľstva (2001) tvorili z celkového množstva ľudí pracujúcich v Nemecku 42% pracovníci, ktorí dochádzali za prácou pravidelne z domu. V prípade Rakúska to bolo 32%.

Maďarsko: Existujú iba odhady počtu ľudí dochádzajúcich každodenne za prácou za hranice do susedných krajín a tie hovoria o malom celkovom počte ľudí. Maďarsko čelí skôr opačnému problému: značnému počtu ilegálnych pracovníkov z Rumunska. Do prihraničných okresov severného Maďarska dochádza súčasne veľa Slovákov, nakoľko južné Slovensko má pomerne vysokú nezamestnanosť a nízke mzdy.

Poľsko: Každodenné dochádzanie za prácou do zahraničia je stále častejšie, aj smerom k susedným novým členským krajinám. Celkový počet však zatiaľ nie je veľký – 1500 Poliakov pracuje legálne na Slovensku a 13 000 v Českej republike. Situácia je iná v Nemecku, kde pracuje omnoho viac ľudí ilegálne, je preto nemožné odhadnúť ich presný počet. Tento problém však existuje už niekoľko rokov a nespája sa s poľským členstvom v EÚ.

Slovensko: Po vstupe do EÚ narástol počet Slovákov dochádzajúcich každodenne za prácou do zahraničia. Približne 6000 ľudí takto pracuje v Maďarsku, ďalších asi 70 000 Slovákov pracuje v Českej republike, pričom približne štvrtina z nich dochádza každodenne. Možnosť pracovať v Rakúsku je obmedzená reštrikciami.