Občania EÚ „druhej kategórie“

poľsko, inštalatér, voľný pohyb, pracovná sila, migrácia

 

Pozadie

Právo cestovania a práce v inej členskej krajine – top ej pre väčšinu európskych občanov prvá asociácia s Európskou úniou. Podľa Eurobarometra z jesene 2005 (strana 41) až polovica Európanov si asociuje EÚ so „slobodou cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v EÚ“.

Právo občanov cestovať a bývať na území ostatných členských krajín stanovuje aj článok 18 (1) Zmluvy o EÚ.

Asi polovica z 15 pôvodných členských krajín EÚ stále obmedzuje prístup 72 miliónov pracovníkov z ôsmych nových členských krajín na svoj trh práce. Hranice úplne otvorilo osem krajín (Írsko, Švédsko a Británia už od mája 2004, Fínsko, Španielsko, Portugalsko a Taliansko od mája 2006).

Otázky

Organizácia European Citizen Action Service (ECAS) publikovala správu odmietajúcu takzvané prechodné opatrenia už v októbri 2005. Druhá správa, publikovaná 5. septembra 2006, túto kritiku ďalej rozvádza a podopiera ju ďalšími údajmi. Správa sa tiež pozerá na ekonomické, vedecké, demografické, kultúrne a iné prínosy zvýšenia mobility v Európe.

Medzi jej kľúčovými zisteniami sú:

  • Právo bývať kdekoľvek v Únii je stanovené Zmluvami a špecifikované v Smernici o práve európskych občanov a ich rodinných príslušníkov bývať slobodne na území členských krajín. Toto právo sa však „stále nestalo nezávislým a absolútnym štatútom občanov členských krajín, nakoľko právo bývať a slobodne cestovať je naviazané na sociálne podmienky“, keďže smernica „naďalej rozdeľuje európskych občanov na tých, ktorí sú ekonomicky aktívni, a tých, ktorí nie sú“ do tej miery, že „finančná nesamostatnosť môže obmedziť právo slobodného pohybu … bez ohľadu na obsah.“
  • „Pracovní migranti dopĺňajú miestnu pracovnú silu, nesúťažia s ňou.“ Migrácia v rámci EÚ „môže pomôcť vyplniť nedostatky v kvalifikácii a uľahčiť problémy v sektoroch, kde sa objavuje nedostatok pracovnej sily.“
  • Z mobility profitujú aj krajiny pôvodu, najmä v dôsledku prostriedkov, ktoré migranti zasielajú domov.
  • Mobilita a migrácia nevyrieši demografickú krízu Európy, môže však zjemniť jej následky.

Pozície

Správa končí niekoľkými odporúčaniami. Medzi nimi aj: „Európski občania, ktorí chcú nájsť prácu v inej krajine, by nemali byť videní rôzne podľa ich krajiny pôvodu. Prechodné opatrenia by nemali byť zachované, pretože vytvárajú umelé delenie na „starých“ a „nových“ Európanov a to vedie k nedôvere a predsudkom na oboch stranách. Členské krajiny by mali ľudí informovať o fakte, že v Európskej únii má každý právo slobodne cestovať. V tomto zmysle poskytuje Európsky rok mobility výhodný rámec a pomáha ľuďom dozvedieť sa viac o možnostiach migrácie na dlhé i krátke vzdialenosti.“

Rakúsky minister financií Karl-Heinz Grasser trval na zachovaní obmedzení voľného pohybu pracovnej sily z nových členských krajín. Podľa neho cíti Rakúsko, aj pri nízkej nezamestnanosti, stále riziko zo strany susedných krajín s nízkymi platmi.