Počty nových pracovníkov z východnej Európy v Británii klesajú

Krátka správa

V posledných troch mesiacoch roku 2006 sa v Británii registrovalo 65 000 nových pracovníkov z východnej a strednej Európy, v prvých troch mesiacoch roku 2007 to bolo 52 000 ľudí a od apríla do júna 2007 len 50 000.

Väčšina žiadateľov o registráciu je z Poľska. Pre Bulharov a Rumunov nebol britský pracovný trh otvorený, po tom čo vstúpili do Únie v januári 2007. Británia registruje z týchto krajín do dnes spolu 9 565 žiadateľov.

Posledné udaje poukazujú aj na to, že pracovní migranti z východnej a strednej Európy začínajú obsadzovať kvalifikovanješie pozície. Viac ako 40 % registrovaných pracovníkov sa uchádzalo o prácu v administratíve, obchode či manažmente počas posledného kvartálu. V dobe, keď Británia otvorila svoj pracovný trh to bolo len 25 % uchádzačov o prácu.

Majitelia ovocných a zeleninových fariem avizujú, že majú problémy so zabezpečením dostatočného počtu pracovníkov zo strednej a vychodnej Európy, ktorí by im pozbierali úrodu, pretože pracovníci prichádzajúci z tohto regiónu sa stali náročnejšími pri hľadaní zamestnania.

Tieňový minister vnútra David Davis, oficiálne čisla spochybňuje, tvrdí, že imigračný systém sa vymkol z pod kontroly a skutočné počty imigrantov z východnej Európy sú vyššie. Podľa konzervatívcov mali byť pre Bulharov a Rumunov prijaté ešte striktnejšie opatrenia pre prístup na pracovný trh.