Poľsko sa otvára pracovníkom z Ukrajiny, Ruska, Bieloruska

 

Krátka správa

Podľa reformy oznámenej 30. septembra 2006 nebudú potrebovať pre prácu v Poľsku žiadne pracovné povolenie nasledujúce kategórie pracovníkov:

  • učitelia cudzích jazykov,
  • novinári,
  • absolventi (zahraniční) poľských medických škôl
  • členovia riadiacich výborov firiem a podnikatelia dočasne vyslaní do Poľska,
  • sezónni poľnohospodárski pracovníci z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska pracujúci v Poľsku menej ako tri mesiace počas šesťmesačného obdobia.

Hoci má Poľsko najvyššiu mieru nezamestnanosti v EÚ – takmer 16% – trpí nedostatkom pracovnej sily v niektorých sektoroch. Vysoko kvalifikovaní pracovníci a ľudia z manažérskych postov odchádzajú často na západ Európy, kde sú platy značne vyššie než v Poľsku. Z krajiny odišli aj desiatky tisíc čerstvých absolventov škôl.

Poľské ministerstvo práce tvrdí, že chce prilákať pracovníkov aj z nečlenských krajín Únie na východ od svojich hraníc. mnohí z nich už aj tak v Poľsku pracujú ilegálne, čo prináša mnoho negatív – neplatenie daní a sociálnych odvodov, zlé postavenie pracovníkov, ich kriminalizácia a podobne. „Poľskí farmári naznačili nedostatok pracovnej sily, najmä v súvislosti so sezónnou prácou“, píše sa vo vyhlásení ministerstva. „Odstránenie požiadavky na (pracovné) povolenie tiež môže obmedziť nelegálnu zamestnanosť.“ Získať pracovné povolenie nie je v Poľsku najlacnejšou záležitosťou – administratívne poplatky sú až 900 zlotých (asi 8500 korún).