Prečo sa Európania sťahujú?

 

Krátka správa:

Cieľom výskumného projektu s názvom Pioneur, ktorý bol založený pod 5. rámcovým programom Komisie, bolo pozrieť sa na „veľký obraz“ vnútornej migrácie v EÚ, teda odkryť motiváciu, vzorce a dôsledky migrácie a identifikovať relevantné trendy. Podľa správy „je známe len veľmi málo o skutočných dôvodoch, prečo ľudia vnútri Európy migrujú“. Výskumníci sa zamerali na 5000 osôb zahraničného pôvodu, sídliacich vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii.

Kým Komisia vyhlásila rok 2006 za Európsky rok pracovnej mobility, oficiálne čísla ukazujú, že len 2% Európanov vlastne žijú mimo svojho rodného štátu. Podľa správy projektu Pioneur je dnešný archetyp migranta takýto: stredná trieda, zručný a dobre vzdelaný, myslí pozitívne o EÚ a hľadá nemanuálnu prácu v krajine určenia. Cezhraničná mobilita je správou opísaná ako „viac riziková záležitosť“ pre ženy a menej vzdelaných.

Pokiaľ ide o motivácie migrantov: najbežnejšími sú „rodina/láska“ (29,7%), „pracovné príležitosti“ (25,2%), „kvalita života“ (24%) a „štúdium“ (7%). Vo všeobecnosti výskumníci zistili, že tí, ktorí migrujú, majú „priaznivé dispozície k politike a vysokú úroveň politického záujmu“ a majú tendenciu „hlasovať menej, než populácia vo všeobecnosti“.

„V skratke,“ tvrdí správa, „prispievajú migranti v EÚ k legitimite EÚ“.