Quo vadis, Taliansko?

Taliansky minister vnútra, Roberto Maroni (Liga Severu), navrhol sčítať rómsku populáciu zbieraním odtlačkov prstov. Hoci svoj nápad nepovažuje za diskriminačný, Rada Európy jeho názor nezdieľa.

„Takýto návrh môže byť historickou analógiou, ktorá je tak známa, že nepotrebuje byť ani pomenovaná,“ uvádza vo svojom písomnom stanovisku Terry Davis, generálny tajomník Rady Európy. Medzi riadkami tak odkázal na skúsenosti s európskym fašizmom. Hoci sa Davis zameral len na kritiku ministra Maroniho, obvinil tým celú Berlusconiho vládu.

„Zatiaľ čo si myslím, že Talianska demokracia a inštitúcie sú dostatočne zrelé na zabránenie toho, aby sa také myšlienky stali zákonmi, som znepokojený, ak vysokopostavený člen vlády jednej z členských krajín Rady Európy oznámil, že prišiel s takým návrhom,“ konštatuje Davis.

Maroni svoj návrh zdôvodňuje lepšou kontrolou pohybu rómskych obyvateľov. Tvrdí, že sa veľmi často presúvajú z mesta do mesta s cieľom vyhnúť sa pravidelným kontrolám. Týka sa to rovnako aj detí, ktoré ich vlastní rodičia často zneužívajú na žobranie, hovorí minister. Dodáva, že takto sa správajúci rodičia by mali stratiť právo vychovávať svojich potomkov.

Voči Maroniho návrhu sa vzniesla kritika aj v rámci Talianska. Líder centristickej opozície, Pier Ferdinando Casini, ho nazval „rasistom.“ Talianske skupiny venujúce sa ľudským právam rovnako odsúdili plán vlády zbierať odtlačky prstov Rómov.

Názor odborných kruhov sa zdá byť však odlišný od väčšinového názoru laickej verejnosti. Televízny prieskum medzi bežnými divákmi ukázal, že Maroniho návrh podporuje až 80% Talianov.

Pozície

Luciano Scagliotti z talianskej sekcie Európskej siete proti rasizmu pre EurActiv povedal, že zákon alebo opatrenie, ktoré sa zakladá na etnickej príslušnosti, môže mať ďalekosiahle následky. „Nie je to len porušenie všeobecných princípov [ale aj] porušenie Európskych zmlúv, takže to nemožno akceptovať.“ Dodal, že „je to presne rovnaké, ako keď nacistické Nemecko spočítavalo Židov v roku 1938.“ Scagliotti informoval, že viacero špecializovaných mimovládnych organizácií už pracuje na podnete pre Európsku komisiu, ktorá by mala Taliansko sankcionovať podobným spôsobom, ako v roku 2000 Rakúsko, keď do vlády vstúpil politický extrémista Jőrg Heider.

Rosy Bindi, bývalá ministerka rodiny v Prodiho vláde, označila iniciatívu za „neprijateľnú.“ Podľa nej by viedla k „etnickému registru,“ ktorý by „nakladal s rómskymi deťmi ako keby boli ťažkými kriminálnikmi.“

Vincenzo Spadafora, riaditeľ Unicef v Taliansku, je taktiež „vážne znepokojený.“ Vláda by konala diskriminačne, ak by „nezbierala odtlačky prstov každého dieťaťa v Taliansku.“

Amos Luzatto, bývalá hlava Únie židovských spoločenstiev, varuje pred vytvorením nebezpečného precedensu. „Začnete takto, posuniete sa k vylučovaniu zo škôl, oddeleným triedam a rozšírenej diskriminácii,“ myslí si a odkazuje na fašistickú taliansku minulosť: „Taliansko je krajina, ktorá stratila svoju pamäť.“

Amnesty International a Liga proti urážke na cti veria, že za zbieraním odtlačkov prstov sa skrýva myšlienka takého vyľakania Rómov, aby opustili veľké mestá a súčasne sa mohlo začať s prípravami na masové deportácie mimo ľudnatých častí krajiny.