Rozhodnutie súdu spojí štyri írsko-africké rodiny

Štyria obyvatelia afrických štátov, ktorí vstúpili do manželstva s írskymi občanmi, budú môcť pricestovať do Írska a natrvalo sa usadiť na ostrove. Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z 25. júla vytvorilo precedens, ktorý sa dotkne imigračnej legislatívy v mnohých členských krajinách EÚ. Súd konštatoval, že írske zákony, ktoré prisudzujú právo na pobyt na zelenom ostrove iba tým občanom tretích krajín, ktorí získali právoplatné povolenie na pobyt v Írsku alebo v inej členskej krajine EÚ, je v rozpore so smernicou 2004/38.

Súd konštatoval, že smernica garantuje voľný pohyb nielen obyvateľom EÚ, ale aj ich najbližším príbuzným a manželským partnerom bez ohľadu na národnosť a občianstvo. Dodáva, že toto právo nemožno ničím podmieniť. V náleze sa konštatuje, že „právo obyvateľa nečlenskej krajiny, ktorého blízky rodinný príslušník je občanom EÚ, nemožno podmieniť právoplatným povolením k pobytu v inom členskom štáte.“

Európsky súdny dvor po vyhlásení svojho nálezu vyzval všetky členské krajiny, aby preskúmali svoje národné legislatívy o migrácii a uistili sa, že sú v súlade so spomenutou smernicou. Súd dodal, že sloboda pohybu obyvateľov v rámci EÚ vytvára precedens, ktorý stojí nad národnými imigračnými opatreniami.

Rozhodnutie súdneho dvora zarezonovalo už napríklad v Dánsku. V pondelok (28.7.) sa v Kodani pred Ministerstvom pre integráciu zhromaždilo niekoľko zmiešaných manželských párov, ktoré žiadali vládu o prehodnotenie rozhodnutí, pre ktoré sa viaceré zmiešané rodiny nemôžu spoločne usadiť v krajine. Hoci mnoho Dánov vníma precedens ako zásah do vnútorných záležitostí štátu, vláda prisľúbila preskúmanie vlastného imigračného systému a procedúr.