Rozšírenie a pracovná migrácia spolu nesúvisia

Krátka správa

„Žiadny očakávaný príliv Rumunov a Bulharov hľadajúcich prácu sa jednoducho neobjavil“, konštatuje správa publikovaná 15. januára 2008. Rok po vstupe týchto krajín do EÚ sa tak ukazuje, že obavy z posledného rozšírenia sa v tomto smere ukázali ako neopodstatnené. Tvrdí to ECAS (European Citizen Action Service), ktorá v minulosti vydala podobné hodnotiace správy pracovnej mobility nových členov EÚ v rokoch 2005 a 2006.

Posolstvo všetkých doterajších správ ECAS je jednoznačné: tzv. „tranzitívne opatrenia“ prijímané starými členskými krajinami voči nováčikom, ktorých cieľom je stanoviť prechodné obdobia, pracovné kvóty a iné obmedzenia, majú len malý význam. Navyše tieto dočasné ustanovenia sú v priamom rozpore s duchom zmlúv zakladajúcich Spoločenstvo, konkrétne ide o „články 12 a 18, nediskrimináciu na základe národnosti a ustanovenie európskeho občianstva.“

Julianna Traser, autorka správy, poukazuje, že viaceré staré členské krajiny, zvlášť tie v oblasti Stredozemného mora, zaznamenali vysoký príliv bulharských a rumunských pracovníkov už dávno pred rozšírením z roku 2007. Z tohto zistenia vyplýva, že rozšírenie Únie ako také nemá zásadný vplyv na situáciu v klasických migračných krajinách.

Schémy uplatňované voči Bulharsku a Rumunsku sú podobné tým, ktoré boli zavedené voči 8 krajinám strednej a  východnej Európy vstupujúcim do EÚ v roku 2004. Zaujímavým prípadom je Veľká Británia. V roku 2004 sa rozhodla nezaviesť voči nováčikom žiadne prechodné obdobia a z ich pracovnej migrácie dokázateľne profitovala. V prípade Bulharska a Rumunska však svoj pracovný trh hneď po ich vstupe uzavrela. Iné krajiny, napríklad Nemecko a Rakúsko, majú z otvorenia trhu stále obavy a uvažujú o ponechaní obmedzení v platnosti po dlhšiu dobu. V Taliansku sa počas uplynulého leta stali rumunskí pracovníci terčom rasových útokov a niektorí Rumuni boli z krajiny na jeseň vyhostení (EurActiv 05/11/07).

ECAS vyzýva na „okamžitú konsolidáciu situácie pracovníkov z nových členských krajín a ukončenia prechodných ustanovení [voči nim].“ Staré členské krajiny by mali podľa autorky okamžite zrušiť obmedzenia voči Bulharsku, Rumunsku a 8 krajinám strednej a východnej Európy. Ak sa tak nestane, podľa nej hrozí zničenie obrazu Európy.

Julianna Traser zastáva rovnako názor, že je potrebné investovať viac prostriedkov do výskumu hospodárskeho a sociálneho pozadia pracovnej migrácie v EÚ. Vyzýva Európsku komisiu, aby svoju správu o hodnotení prechodných období voči Bulharsku a Rumunsku pre rok 2008 vydala čím skôr.