Rumunom a Bulharom otvára pracovný trh aj Paríž a Praha

Krátka správa

Francúzska vláda sa 30. novembra 2006 rozhodla zahrnúť Rumunsko a Bulharsko v oblasti voľného pohybu pracovných síl medzi osem postkomunistických krajín, ktoré vstúpili do EÚ v máji 2004. Pre Rumunov a Bulharov sa tak otvára možnosť pracovať vo vybratých sektoroch francúzskej ekonomiky, v ktorých je viditeľný nedostatok pracovnej sily, ako stavebníctvo, poľnohospodárstvo, turizmus a stravovacie služby. Otvorenie pracovného trhu má byť postupne rozšírené aj na iné sektory.

Napriek tomu je podmienkou legálnej práce pracovné povolenie. Počas návštevy Bukurešti francúzska ministerka pre európske záležitosti Catherine Colonna zdôraznila, že bez neho budú pracujúci považovaní za nelegálnych prisťahovalcov a bude im hroziť deportácia. „Pravidlá sa nezmenia“, povedala ministerka.

Rumunská ministerka pre európske záležitosti Anca Boagiu francúzske rozhodnutie privítala. „Francúzsko Rumunsku ukázalo, že je stabilný partner“, povedala ministerka v prvej reakcii na slová svojej francúzskej kolegyne. Medzi vládami v Paríži a Bukurešti sú úzke vzťahy. Prvý summit frankofónie, ktorý sa konal v niektorej z nových (resp. budúcich nových) členských krajín, sa uskutočnil koncom septembra 2006 práve v Bukurešti.

Ešte liberálnejšie sa zachovala česká vláda. 30. novembra 2006 rozhodla, že nebude nijak obmedzovať Rumunov a Bulharov pracujúcich v Českej republike. „Slobodný pohyb pracovnej sily je jednou zo štyroch základných slobôd, je to súčasť plného členstva v EÚ a je to potrebné pre správne fungovanie vnútorného trhu EÚ“, povedal Jan Vytopil, hovorca stáleho českého zastúpenia v Bruseli. Dodal: „Od 1. januára 2007sa budú môcť pracovníci z Rumunska a Bulharska uchádzať o prácu v Českej republike bez akýchkoľvek obmedzení. Iba v prípade vážnych hrozieb pre náš trh práce budeme zvažovať zodpovedajúce regulačné opatrenia.“

Slovensko rozhodlo o otvorení trhu práce pre Rumunov a Bulharov už na jeseň 2006.