Španielsko vysvetľuje „smernicu hanby“

Zdroj: Európsky parlament

Pozadie

Takmer po troch rokoch ťažkých rokovaní s členskými štátmi, Európsky parlament 18. júna podporil nové pravidlá o vracaní ilegálnych imigrantov späť do krajiny pôvodu. (EurActiv, 28/04/2008)

Prísne ustanovenia, ktoré umožňujú zadržiavať imigranta až po dobu 18 mesiacov pred vyhostením (ak proces repatriácie imigranta trvá pridlho z dôvodu chýbajúcej dokumentácie, nedostatku spolupráce alebo ak imigrant predstavuje preukázeteľnú hrozbu pre verejnosť), čelia kritike zo strany ľudskoprávnych mimovládnych organizácií ale aj mnohých bližších či vzdialenejších susedov Únie.

Smernica sa považuje za chrbtovú kosť „Európskeho imigračného paktu“, po ktorom volá francúzsky prezident Nicolas Sarkozy už od prezidentskej kampane. Migrácia bude určite jednou z top tém Francúzskeho predsedníctva a imigračný pakt mal byť hlavnou témou októbrového summitu EÚ v Bruseli. Na túto príležitosť lídri zároveň odložili rozhodnutie, ako ďalej z Lisabonskou zmluvou.  

Otázky

Španielsky premiér Zapatero bol nútený reagovať na rastúcu kritiku smernice z Latinskej Ameriky. Za hlavný problém označil nedostatok informácií. Podpredsedníčka vlády, María Terasa Fernández de la Vega sa preto vydáva podľa vlastnýchslov na „informačnú krížovú výpravu“ do Latinskej Ameriky a bude vysvetľovať sporný text tamojším vládam.

  • Žiadne zmeny v imigračnej politike

Španielsko zdôrazňuje svojim latinskoamerickým partnerom, že jeho imigračná politika sa meniť nebude a naďalej bude uplatňovať menej prísne pravidlá než tie, ktoré obsahuje smernica. Nová úprava totiž členským štátom umožňuje uplatňovať miernejšie normy, ak sa tak samy rozhodnú. Španielske úrady napríklad nebudú zadržiavať ilegálneho migranta viac ako 40 dní, hoci horný limit, ktorý obsahuje smernica je 18 mesiacov.

Je otázne, či sa vlády v Južnej Amerike, odkiaľ prúdi na Pyrenejský poloostrov značná časť imigrantov, uspokoja s ujisteniami Španielov. Podľa španielskej tlače oficiálna agenda pripravovaného summitu Mercosur-u, ktorý sa bude konať 1. júla v meste San Miguel de Tucuman v Argentíne, obsahuje prijatie deklarácie proti európskej smernici hanby.

Členom Mercosur-u sú Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj. Bolívia, Kolumbia, Čile, Ekvádor a Venezuela sú pridruženými krajinami. Nespokojnosť s textom európkej legislatívy vyjadrila aj Organizácia amerických štátov (OAŠ).

  • Dolná komora španielskeho parlamentu ratifikovala Lisabonskú zmluvu

Veľkou väčšinou, 322 hlasmi za a 6 proti, schválila dolná komora španielskho parlamentu Lisabonskú zmluvu. Do Senátu, hornej komory, by sa mala dostať na hlasovanie po letnej prestávke. Minister zahraničných vecí Miguel Ángel Moratinos, sa vyjadril, že by sa tak mohlo stať skôr, možno už v júli. Španielsko bolo prvou krajinou, ktorá v referende podporila Ústavnú zmluvu EÚ.

Pozície

Venezuelský prezident Hugo Chavéz nazval nové pravidlá „hanbnými“ a vyhrážal sa, že obmedzí investície tých krajín, ktoré smernicu budú uplatňovať a zastaví im dodávky ropy.

„Studený vietor xenofóbie opäť zavial z Európy“, komentoval smernicu brazílsky prezident Lula Da Silva.  

Ekvádorský prezident Rafael Correa varoval, že obchodné rokovania medzi EÚ a Andským spoločenstvom národov by mohli byť suspendované ak bude európsky blok presadzovať kontroverzné pravidlá. „O čom sa máme rozprávať s úniou, ktorá kriminalizuje imigrantov? Bude veľmi ťažké hovoriť o obchode a ignorovať ľudklé práva“, citovala madzinárodná tlač Correu.